Tag - stort hjortevildt

Glædelig jul og godt nytår

Formand Kirsten Andersen minder i sin jule- og nytårshilsen om, at buejagt på det store hjortevildt stiller store krav til den enkelte buejæger. Snart slutter et begivenhedsrigt år i FADB. Hver dag arbejder vi i bestyrelsen for buejagten i Danmark, hver dag er vi i gang med drøftelser, diskussioner, skriverier og samarbejde...

Buejagt på det store hjortevildt fra 1. januar 2024

Ministeren underskrev tirsdag d. 5. december den nye bekendtgørelse, der tillader buejagt på sika-, då- og kronvildt pr. 1. januar 2024. Bekendtgørelsen er netop offentliggjort på Retsinformation. Kravene til bue- og pil er uændrede, dvs.: Min. 33 gram pilevægt Min. (E0) 80 joule Fastbladet spids Min. 3-bladet Skærende diameter min. 25 mm Samtidig med buejagten...

Mens vi venter… skudvinkler og afstande

I den kommende revidering af lærebogen er anbefalingerne omkring skudvinkler opdateret jf. Kanstrup-rapportens anbefalinger vedr. jagten på det store hjortevildt. Samtidig er anbefalingerne tydeliggjort vha. nye illustrationer med henblik på, den nye urutinerede buejæger kan få gode succesoplevelser, når pilen slippes til vildt. Lærebogen planlægges til at udkomme i umiddelbar forlængelse...

Ingen hjortejagt i september

EU-bureaukrati forsinker ny bekendtgørelse EU-regler gør, at den nye bekendtgørelse skal godkendes i EU, før den kan træde i kraft. Dette skyldes, at bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om våben og ammunition. De danske buejægere må derfor væbne sig med tålmodighed. I pressemeddelelsen fra Miljøstyrelsen står: I høringsperioden er Miljøstyrelsen blevet opmærksom på, at der...

Buejagt på vildsvin og muflon bør tillades

FADB har indsendt høringssvar til det forslag til bekendtgørelse, der vil gøre buejagt på det store hjortevildt lovligt. I høringssvaret skriver FADB bl.a. FADB tager udgangspunkt i Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 257 2022, Aarhus Universitet ”EFFEKTIVITET AF BUEJAGT - EN OPFØLGENDE UNDERSØGELSE”, som også...

Aarhus Universitet skal fortsat rådgive Miljøstyrelsen om jagt

Miljøstyrelsen har indgået en ny 6 årig kontrakt med DCE - Aarhus Universitet om forskning og rådgivning indenfor jagt- og vildtforvaltning. Som bekendt var det netop DCE v. Niels Kanstrup m.fl., der udarbejdede rapporten, som førte til Vildtforvaltningsrådets indstilling om at lovliggøre buejagt på det store hjortevildt. Med den nye...

Indberetning af stort hjortevildt

FADB har modtaget elektronisk indberetningsskema til gennemsyn Arbejdet med at gøre buejagt på det store hjortevildt permanent er i fuld gang. Vildtforvaltningsrådet har ønsket at følge buejagt på det store hjortevildt med indberetninger, som vi kender fra prøveperioden, og Miljøstyrelsen er således ved at udvikle et elektroniske spørgeskema, der skal bruges...

Bekendtgørelse om buejagt på det store hjortevildt er sendt i høring

Så kom det. Forslaget til bekendtgørelse der tillader jagt på det store hjortevildt. Formand Kirsten Andersen udtaler: Det glæder mig og, tror jeg, mange buejægere landet over. Et stort skridt for buejagten i DK. Herfra skal lyde en tak til alle som har bidraget til processen, alle der har indberettet i forsøgsperioden,...