Aarhus Universitet skal fortsat rådgive Miljøstyrelsen om jagt

Del indlæg

Aarhus Universitet skal fortsat rådgive Miljøstyrelsen om jagt

Miljøstyrelsen har indgået en ny 6 årig kontrakt med DCE – Aarhus Universitet om forskning og rådgivning indenfor jagt- og vildtforvaltning.

Som bekendt var det netop DCE v. Niels Kanstrup m.fl., der udarbejdede rapporten, som førte til Vildtforvaltningsrådets indstilling om at lovliggøre buejagt på det store hjortevildt. Med den nye kontrakt bliver det fortsat DCE, der kommer til at behandle de data, der skal indberettes, når buejagt på det store hjortevildt igen tillades. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft pr 1. sept.

Læs om indberetning vedr. stort hjortevildt her

Læs om Miljøstyrelsens kontrakt med Aarhus Universitet her