Tag - Vildtforvaltningsrådet

Adaptiv vildtforvaltning

Leder af Formand Kirsten Andersen I FADB’s værdigrundlag står der bl.a.: FADB ønsker at promovere buejagt som en grøn jagtform, der i balance med naturen høster af overskuddet uden at true de naturlige bestande. Det handler om bæredygtighed ud fra de gamle dyder – som blandt andet indeholdt, at hver gang tre...

Buejagt på vildsvin og muflon bør tillades

FADB har indsendt høringssvar til det forslag til bekendtgørelse, der vil gøre buejagt på det store hjortevildt lovligt. I høringssvaret skriver FADB bl.a. FADB tager udgangspunkt i Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 257 2022, Aarhus Universitet ”EFFEKTIVITET AF BUEJAGT - EN OPFØLGENDE UNDERSØGELSE”, som også...

Pressemeddelelse: Stor sejr for buejagten i udsigt

Foreningen af Danske Buejægere har svært ved at få armene ned, med udsigt til buejagt på då-, sika- og kronvildt. Vildtforvaltningsrådet har på baggrund af en videnskabelig rapport, indstillet til miljøminister Magnus Heunicke, at buejagt på større hjortevildt legaliseres. Foreningen af Danske Buejægere (FADB) har fulgt forsøgsperioden med buejagt på de...

Det store hjortevildt – processen fremadrettet

Flere har efterspurgt hvad sker der nu, når vildtforvaltningsrådet har nikket ja til jagten på det store hjortevildt. FADB har undersøgt sagen og har fået følgende oplysninger: Vildtforvaltningsrådet sender deres indstilling til Miljøministeren, som udarbejder selve bekendtgørelsen. Her skal vi glædes over, at det er et enigt VFR som indstiller, at...

Vildtforvaltningsrådet vender tomlen op!

Efter dagens møde indstiller vildtforvaltningsrådet til ministeren, at buejagt på det store hjortevildt gøres permanent. FADB erfarer, at ikke mindst den finske undersøgelse, der er væsentligt mere grundig end den danske, og som FADB henledte rådets opmærksomhed på, kom til at spille en ikke ubetydelig rolle, da bl.a. schweisshundefolkets skepsis omkring...

Vildtforvaltningsrådet mødes i dag om buejagt på det store hjortevildt.

I dag beslutter vildtforvaltningsrådet, hvilken indstilling de vil give til ministeren om buejagt på det store hjortevildt. I FADB's bestyrelse har vi de sidste uger arbejdet intenst med gennemgang af Kanstrups rapport, og afsendt et brev til VFR om hvordan FADB ser rapporten, med henvisning til de væsentligste pointer i rapporten. Læs...