Værdigrundlag


Som medlem af FADB støtter du en organisation, der:

  • Er specialforbund for buejagt
  • Arbejder for mest mulig buejagt
  • Faciliterer træning og trænere
  • Faciliterer lokale aktiviteter, foreninger og grupper
  • Promoverer buejagt i medier, på messer o.l.
  • Har ansvar for buejægeruddannelsen
  • Har kontakt med myndighederne
  • Samarbejder med jagt- og bueorganisationer
  • Ledes og drives af en ulønnet bestyrelse og en gruppe frivillige ressourcepersoner

FADB ’s værdigrundlag hviler på ordentlighed og respekt for naturen og overfor alle levende individer. Et medlemskab i FADB indeholder ordentlighed i jagtudøvelse, ordentlighed overfor medmennesker og respekt for vildtet og naturen. FADB ønsker at stå for den højeste grad af sikkerhed under jagtudøvelse og at have så begrænset aftryk i naturen som mulig, herunder at undgå forurening.

Samarbejdet i FADB både internt og eksternt skal bygge på et demokratisk grundlag, hvor den enkelte i sin udøvelse af sin jagt og i sit samvær med andre buejægere og overfor samarbejdspartnere, står til regnskab overfor foreningen og dennes formål.

FADB ’s formål og vision er at virke for buejagten i Danmark, at arbejde for de bedst mulige forhold for den enkelte buejæger og dermed for den samlede buejagt. Foreningens formål er endvidere at varetage uddannelsen af buejagtaspiranter op til den obligatoriske buejægerprøve, at gøre dette med kvalitetssikring overfor og i samarbejde med miljøstyrelsen og efter de til enhver tid gældende love og regler. FADB’s formål er endvidere at arbejde for optimale træningsfaciliteter for den enkelte buejæger og formidle den nyeste viden inden for buejagt, samt deltage i buepolitisk arbejde.

FADB faciliterer buejagtrelaterede arrangementer centralt og i samarbejde med lokale kræfter.

FADB ønsker at promovere buejagt som en grøn jagtform, der i balance med naturen høster af overskuddet uden at true de naturlige bestande.

Foreningens bestyrelse tilbyder at samarbejde med alle, der arbejder for at fremme buejagten og anerkender FADB’s formål.

Bestyrelsen februar 2022