Foreningen af Danske Buejægeres (FADB) uddannelsesmateriale / teori materiale

Lærebog om buejagt - eksempel på teori bueprøve

Før du kan aflægge en bueprøve, skal du have bestået jagtprøven. Derudover skal du have gennemført det obligatoriske buejagtkursus, efter endt kursus indberetter ens buejagtkursuslærer dette til Miljøstyrelsen.

Det er godkendte buejagtkursuslærere under Foreningen af Danske Buejægere (FADB), der underviser på det obligatoriske buejagtkursus.

kilde: https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/jagtens-proever/buejagtproeve/

På denne side kan du downloade uddannelsesmateriale, som skal bruges til det obligatoriske buejagttegnskursus og efterfølgende teoriprøve.

Målgruppen er både aspiranter til buejagtprøven og eksisterende buejægere.

Alt vores teorimateriale, har vi samlet i en PDF, som du kan downloade og printe.

God fornøjelse

Energi beregner

Anslagsenergi

0 J

0

0

Her har du mulighed for at øve dig

Test dig selv inden selve teoriprøven

FADB teoriprøve eksempel

Har du input til siden, hører vi selvfølgelig meget gerne fra dig. Du kan kontakte os på [email protected]