Nyhedsbreve

Nyhedsbrev

Læs om buejagttegnskurser og årsmøde for buejagttegnslærere, det store hjortevildt og Vildtforvaltningsrådet, samarbejde med Miljøstyrelsen og Niels Kanstrup samt det kommende buejægertræf/årsmøde med generalforsamling. Forårsmåneden er lige startet, og alle steder kan vi se, at det går i retning af mere lys og varme. Med dette forår er der kommet mange...

Godt nytår 2023

Det har givet stor arbejdsro, at medlemmerne stemte ja til at fremtidssikre FADB, ved at de nye vedtægter blev vedtaget på GF. Endnu engang stor tak til alle jer der mødte op og støttede foreningen. Bestyrelsen har fået mange tilkendegivelser efter GF, og mange er glade for måden GF blev afholdt,...

Nyhedsbrev maj 2022

Bukkejagten er gået ind med intense oplevelser. Det er nu at vores træning af færdigheder og trimning af bue skal stå sin prøve – det er nu vinterens anstrengelser og vedligeholdelsesarbejde kommer til udtryk. Bukkejagt er enmandsjagt, hvor man måler sine færdigheder, til at overliste byttet, afskyde med sikkerhed for at...

Nyhedsbrev

Formanden tager hul på nyhedsbreve. Det er intentionen, at vi fortæller om det, der rør sig i forenings- og buejægerregi. Nyhedsbrevet kommer hvert kvartal. Medlemmer vil kunne abonnere på brevet ved at tilmelde sig nederst i højre kolonne på sitets forside. Det første nyhedsbrev følger her under. Nyhedsbrev-marts-2022-2Download

GODT NYTÅR 2022

Alle FADB-medlemmer og samarbejdspartnere ønskes et rigtig Godt Nytår, med håb om at 2022 bliver et år med større stabilitet i FADB, der kan danne grundlag for positiv udvikling og fremtidssikring af FADB. For 4 måneder siden blev den siddende bestyrelse valgt - på en meget turbulent generalforsamling. Den demokratiske afstemning...