Buejagt på vildsvin og muflon bør tillades

Del indlæg

Buejagt på vildsvin og muflon bør tillades

FADB har indsendt høringssvar til det forslag til bekendtgørelse, der vil gøre buejagt på det store hjortevildt lovligt.

I høringssvaret skriver FADB bl.a.

FADB tager udgangspunkt i Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 257 2022, Aarhus Universitet ”EFFEKTIVITET AF BUEJAGT – EN OPFØLGENDE UNDERSØGELSE”, som også Vildforvaltningsrådet anvendte som grundlag for deres indstilling til Miljøministeren.

Rapporten fokuserer blandt andet på, hvor effektiv buen er til at dræbe på en dyreværnsmæssig og etisk forsvarlig måde. En del af rapportens konklusion indeholder at dyr der skydes med bue, har lidt længere flugtafstand end dyr skudt med riffel, og at effekten af smertetraumet er mindre ved bueskud end ved riffelskud. De samme faktorer som Vildtforvaltningsrådet har baseret sin indstilling på, gør sig naturligvis også gældende for både muflon og vildsvin, der er væsentligt mindre vildtarter end kronvildt.

FADB forventer derfor, at muflon og vildsvin føres på listen over vildt der fra 1.9.2023 må nedlægges med bue, med samme krav til bue og pil, som for då-, sika- og kronvildt

Læs høringssvaret her

Buejagt på vildsvin og muflon bør tillades FADB Vildsvin