Tag - MST

Ingen hjortejagt i september

EU-bureaukrati forsinker ny bekendtgørelse EU-regler gør, at den nye bekendtgørelse skal godkendes i EU, før den kan træde i kraft. Dette skyldes, at bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om våben og ammunition. De danske buejægere må derfor væbne sig med tålmodighed. I pressemeddelelsen fra Miljøstyrelsen står: I høringsperioden er Miljøstyrelsen blevet opmærksom på, at der...

Aarhus Universitet skal fortsat rådgive Miljøstyrelsen om jagt

Miljøstyrelsen har indgået en ny 6 årig kontrakt med DCE - Aarhus Universitet om forskning og rådgivning indenfor jagt- og vildtforvaltning. Som bekendt var det netop DCE v. Niels Kanstrup m.fl., der udarbejdede rapporten, som førte til Vildtforvaltningsrådets indstilling om at lovliggøre buejagt på det store hjortevildt. Med den nye...