Referater

Referat af bestyrelsesmøde 14. jan. 2023

Fremmødte: Jørgen Tingkær, Bo Nielsen, Kirsten AndersenFremmødte uden stemmeret: Morten Kargo, Rikke Nielsen, Birger OlsenAfbud: Martin Bjerge Jensen, Jan-Ewald Hovmand, Peter Bue Westh Godkendelse af dagsorden Godkendt med følgende tilføjelse: Modtaget ansøgning om støtte til dummy/konceptfilm, der skal kvalificere til at funde, teste og udvikle en færdig film om buejagt. Konstituering af bestyrelsen Jørgen Tingkær...

Referat af bestyrelsesmøde 27. nov. 2022

Referat:Fremmødte: Kirsten Andersen, Peter Bue West, Martin Bjerge, Jørgen Tingkær, Bo Nielsen,Fremmødte uden stemmeret: Morten Kargo, Rikke Nielsen, Jan-Ewald Hovmand, Birger Olsen, DawnWilliamsonAfbud: Ingen afbud Godkendelse af dagsorden Annoncering af buejagtkurser Hjemmeside Procedure for godkendelse af referat Referat sendes pr. mail til bestyrelsen til godkendelse, svarfrist 1 uge, hvorefter referent og formandunderskriver og referatet gøres...

Bestyrelsesmøde mandag d. 17-01-2022

Bestyrelsesmøde mandag d. 17-01-2022 kl 19 over skype. Deltagere: Kirsten Andersen (KIA) Brian Due (BRD) Jørgen Tingkær (JOT) Peter Bue Westh (PBW) Jan-Ewald Hovmand (JEH) Birger Olsen (BIO) Afbud: Casper Bossen (CAB) Dagsorden: Siden sidst - bestyrelsen rundt Årsmøde JEH og PBW planlægger et møde på mulig lokation. Forslag: Martin Bjerge og BRD inviteres til at deltage i arbejdsgruppen Lokalgrupper – konstruktion –...

Bestyrelsesmøde 13-12-2021

FADB Bestyrelsesmøde 13-12-2021 over skype Deltagere:Casper Bossen (CAB)Jørgen Tingkær (JOT)Jan-Ewald Hovmand (JEH kasserer, suppleant)Kirsten Andersen (KIA)Birger Olsen (BIO ressourceperson)Brian Due (BRD)Peter Bue Westh (PBW) Dagsorden: Dirigent: PBW Opsamling på hvor er bestyrelsen - hvilke bolde er i luften, er der bolde vi endnu ikke har grebet?a) Forståelsespapir/forståelseaftale med DLS sendt til alle, alle gennemlæser,...