Energi beregner

Joule

E0 = 1/2*m*v2
E0 er pilens energi målt i joule
m er pilens vægt målt i kilogram
v er pilens hastighed målt i meter pr. sekund
m/s = fps * 0,3048

0

0

F.O.C.

% = 100 * (A-½L) / L

Beregnere Beregnere til buejægere FADB FOC web
L = længde fra bunden af nocken til og med insert
A = længde fra bunden af nocken til pilens balancepunkt (med spidsen monteret)
0
0

Har du input til siden, hører vi selvfølgelig meget gerne fra dig. Du kan kontakte os på redaktion@fadb.dk