Author - Morten Kargo

Referat af bestyrelsesmøde 14. jan. 2023

Fremmødte: Jørgen Tingkær, Bo Nielsen, Kirsten AndersenFremmødte uden stemmeret: Morten Kargo, Rikke Nielsen, Birger OlsenAfbud: Martin Bjerge Jensen, Jan-Ewald Hovmand, Peter Bue Westh Godkendelse af dagsorden Godkendt med følgende tilføjelse: Modtaget ansøgning om støtte til dummy/konceptfilm, der skal kvalificere til at funde, teste og udvikle en færdig film om buejagt. Konstituering af bestyrelsen Jørgen Tingkær...

Smugkig på den finske undersøgelse af buejagt på hjortevildt

De første resultater fra den finske undersøgelse er netop frigivet som poster. Den endelige rapport påbegyndes først, når dataindsamlingen slutter med udgangen af dette års jagtsæson d. 15. feb. Undersøgelsen er meget grundig, og sammenligner direkte effektiviteten ved henholdsvis bue og riffel. Se posteren her Undersøgelsen bekræfter det samme fund, som Kanstrup...

FADB og DLS i fælles dialog med miljøministeriet

I forbindelse med miljøminister Magnus Heunickes tiltrædelse har FADB og DLS sammen sendt en lykønskning til ministeren med udnævnelsen. I denne forbindelse er FADB og DLS’ interesser i bæredygtig jagt- og vildtforvaltning blevet italesat. Udover takkekort fra miljøministeren har ministeriet meldt positivt tilbage på henvendelsen, og skriver bl.a. Miljøministeriet anerkender jeres interesse...

Godt nytår 2023

Det har givet stor arbejdsro, at medlemmerne stemte ja til at fremtidssikre FADB, ved at de nye vedtægter blev vedtaget på GF. Endnu engang stor tak til alle jer der mødte op og støttede foreningen. Bestyrelsen har fået mange tilkendegivelser efter GF, og mange er glade for måden GF blev afholdt,...

Referat af bestyrelsesmøde 27. nov. 2022

Referat:Fremmødte: Kirsten Andersen, Peter Bue West, Martin Bjerge, Jørgen Tingkær, Bo Nielsen,Fremmødte uden stemmeret: Morten Kargo, Rikke Nielsen, Jan-Ewald Hovmand, Birger Olsen, DawnWilliamsonAfbud: Ingen afbud Godkendelse af dagsorden Annoncering af buejagtkurser Hjemmeside Procedure for godkendelse af referat Referat sendes pr. mail til bestyrelsen til godkendelse, svarfrist 1 uge, hvorefter referent og formandunderskriver og referatet gøres...