Regler for årsskydning

 1. Der skydes til 2×30 3D mål over 2 dage.
 2. Der skydes fra 5 til 40 meter.
 3. Skydningen er en 1-pil skydning.
 4. Scoring:
  Pil i hjertering= 5 point
  Pil i lunge området = 3 point
  Pil i dyrets krop eller forbi = -1 point
 5. Ved pointlighed, om skydning 1-pil tættest midten.
 6. Pilen tæller indad.
 7. Skytter deles op efter point efter første runde.
 8. Der skydes efter gældende buejagt regler for udstyr.
 9. Afstandsmåler er tilladt.
 10. Ved korte hold, må der trækkes pile før evt. en anden skytte skyder sin pil.
 11. Gruppen udpeger 2 skrivere af scorekort.
  Ved tvivl bruger man tommelen. Tommel op for inde, tommel ned for ude af ring.
 12. Usportslig optræden, snyd eller lignende vil føre til øjeblikkelig diskvalifikation.
  (eks. man trækker en pil før den er scoret, forsøger bevidst at genere en anden skytte under hans skydning, skyder flere end 1 pil osv.)
  Ved tvivl er det skydeudvalget der afgør tvisten.
 13. Der tilstræbes 3 størrelses kategorier af 3D dyr.
  Små dyr fra 5-15 meter, mellem dyr fra 10-30 og store dyr fra 20-40 meter.
 14. Der må bruges maksimalt 1 minut pr. skytte. Gruppen afgør ved tvivl og påpeger det overfor skytten.
  Gentagne gange af overskridelse af tid medfører diskvalifikation.