Sådan bliver du buejæger

Undervisning til buejagttegn - sådan bliver du buejægerEt godt sted at starte, hvis du vil være buejæger, er at kontakte en af FADBs lokalforeninger og få en buesnak. Her kan du også lave en aftale med erfarne buejægere om en prøveskydning med en bue.

En betingelse for at blive buejæger er, at man besidder det almindelige jagttegn. Herefter skal man have deltaget i et obligatorisk buekursus hos en af FADBs lokalforeninger. Kurset varer en dag, og omfatter gennemgangen af både den teoretiske og praktiske del, som ligger til grund for buejagtprøven.

Tilmelding og datoer
Tilmelding til buejagttegnskursus og prøve foregår hos FADB’s lokalforeninger.

Huskeliste til buejagtprøve
Før prøven skal du:
– Betale prøvegebyret på kr. 540,-
– Tilmelde dig en buejagtprøve på ”Mit jagttegn”.
– Hvis du skal aflægge den skriftlige prøve, skal du sikre dig, at din buejagtkursuslærer har registreret, at
du har gennemført det obligatoriske buejagtkursus. Oplysningen kan ses på ”Mit jagttegn” under fanen
”Min profil” under ”Prøver og kurser”. Uden denne registrering vil du ikke kunne tilmelde dig buejagtprøven.

På prøvedagen skal du:
– Medbringe fysisk billedlegitimation med personnummer (f.eks. pas, kørekort, knallertkørekort eller
legitimationskort udstedt af Borgerservice) og gyldigt jagttegn.
– Medbringe bue og pile, som opfylder de krav, der ifølge § 5, stk. 1, nr. 1 i Miljøministeriets (tidligere
Miljø- og Fødevareministeriet) bekendtgørelse nr. 1397 af 22. september 2020 om våben og
ammunition, der må anvendes til jagt m.v., gælder for jagt på råvildt, eller træningsindsats, som svarer
hertil.

Om prøven:
Buejagtprøven omfatter en skriftlig og en praktisk prøve. Begge prøver skal bestås. Den skriftlige
prøve skal være bestået, inden den praktiske prøve kan aflægges.
Hjælpemidler, herunder elektronisk afstandsmåler og mobiltelefoner, må ikke anvendes til nogle af
prøverne.
Du kan finde en kørselsvejledning til prøvestedet på ”Mit jagttegn” under fanen ”Prøver”.

Om den skriftlige prøve:
Den skriftlige prøve består af 20 spørgsmål, hvoraf mindst 18 skal besvares rigtigt. Spørgsmålene besvares
ved afkrydsning i den rubrik, du mener, er den rigtige. Der må kun sættes ét kryds ud for hvert spørgsmål.
Du har 20 minutter til besvarelse af spørgsmålene.
Husk, at du kan få forklaret meningen med spørgsmålene, og at du kan få læst spørgsmålene op.

Om den praktiske prøve:
Den praktiske prøve omfatter:
– Skud til 6 vildtfigurer med én pil til hver.
– Våbenbehandling og sikkerhed i forbindelse med skudafgivelse.
For at bestå prøven skal du:
– ramme 5 af de 6 figurer inden for det indtegnede område, der angiver træfområdet
(hjerte/lungeregionen).
– udvise en forsvarlig behandling af våbnet.
Den praktiske del af prøven skal betragtes som en jagtsituation. Du må derfor ikke stille på sigtet efter, at du
er startet på prøvebanen. Dog tillades det, at du korrigerer sigtet for en fejlindstilling efter skuddet til den
første målfigur, men ikke for at afstandskorrigere.
Der må ikke anvendes elektronisk afstandsmåler, herunder sigte med elektronisk afstandsmåler, til prøven.
Hvis du har påmonteret sigtemiddel med elektronisk afstandsmåler, skal afstandsmåleren ifm.
kontrolskydningen inden den praktiske prøve blændes af med tape eller lignende, eller batteriet skal fjernes fra sigtemidlet, så afstandsmåleren ikke fungerer. Den kontrolansvarlige sørger for dette, og påfører ’EA’ på dit prøveskema.

Den prøvesagkyndige afgør, om kravene er opfyldt.

Afbud:
Et evt. afbud til en buejagtprøve skal foretages senest 4 dage inden prøven. Afbud skal ske ved at afmelde sig
prøven på ”Mit jagttegn”.
Efter du har meldt afbud, skal du selv gå ind og vælge en ny buejagtprøvedato.
Udebliver du fra en buejagtprøve uden rettidigt afbud, tæller dette som et forsøg og det indbetalte gebyr
tilbagebetales ikke.

Prøveperiode:
Aspiranter, der ikke består buejagtprøven i deres første forsøg, skal ikke indberettes igen til næste prøvesæson med mindre de tager et buejagtkursus helt forfra. Aspiranten har nemlig 18 måneder fra gennemførsel af obligatorisk buejagtkursus til at bestå buejagtprøven. I de 18 måneder har aspiranten op til 3 forsøg, dvs. højst 3 skriftlige og 3 praktiske prøver.

Gyldighedsperiode:
Bestås prøven, giver den adgang til at drive buejagt i 5 år med den buetype, som prøven er bestået med. I den 5 års periode kan buejægeren, hvis man også ønsker at drive jagt med anden buetype, end den prøven er aflagt med f.eks. langbue, aflægge en praktisk prøve med denne buetype.

Læs mere om hvordan du tilmelder dig: Her. Fristen for betaling og tilmelding er den samme som for nye aspiranter, se længere nede.

Held og lykke med at blive buejæger!