Undervisning til buejagttegn - sådan bliver du buejægerEt godt sted at starte, hvis du vil være buejæger, er at kontakte en af FADBs lokalforeninger og få en buesnak. Her kan du også lave en aftale med erfarne buejægere om en prøveskydning med en bue.

En betingelse for at blive buejæger er, at man besidder det almindelige jagttegn. Herefter skal man have deltaget i et obligatorisk buekursus hos en af FADBs lokalforeninger. Kurset varer en dag, og omfatter gennemgangen af både den teoretiske og praktiske del, som ligger til grund for buejagtprøven.

Buejagtprøven består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del af prøven består af 20 skriftlige buejagtrelevante spørgsmål. For at bestå må der maksimalt være to fejl. Bestås teoriprøven, giver den adgang til at gå op til den praktiske del af prøven.

Den praktiske del af prøven er en skydeprøve, hvor aspiranten skal træffe 5 af 6 vildtfigurer indenfor lunge/hjerteregionen. Figurerne står på ukendt afstand ud til 25 m. Der ses også på sikkerheden under forløbet af den praktiske prøve.
Bestås prøven, giver den adgang til at drive buejagt i 5 år med den buetype, som prøven er bestået med. I den 5 års periode kan buejægeren, hvis man også ønsker at drive jagt med anden buetype, end den prøven er aflagt med f.eks. langbue, aflægge en praktisk prøve med denne buetype. Læs mere om hvordan du tilmelder dig: Her. Fristen for betaling og tilmelding er den samme som for nye aspiranter, se længere nede.

Der er en række vigtige krav, som skal overholdes for at få adgang til at gå til buejagtprøven.
Aspiranter til buejagtprøven kan kun indberettes til Naturstyrelsen af buejagtkursuslærere.
Indberetningen (forår) skal ske senest den 9. januar, og indberetning (efterår) skal ske senest den 9. juni. De indberettede aspiranter vil efterfølgende kunne betale og tilmelde sig prøvested for buejagtprøven via denne side.

For at tilmelde sig buejagtprøven og blive indkaldt til buejagtprøven, skal der indbetales et prøvegebyr på kr. 540,00.
Betalingsfristen for buejagtprøvegebyr er:
Forår senest den 15. februar
Efterår senest den 15. juli
Buejægere, som skal have fornyet buejagttegn efter udløb af 5-årsperioden, varsles fra Naturstyrelsen senest 3 mdr inden buejagttegnet udløber.
Buejægeren kan selv tilmelde sig en bueprøve
Forår fra 15. januar til den 22. februar
Efterår fra den 15. juni til den 22. juli.
Læs mere om betaling og tilmelding her. Hvis man ikke selv tilmelder sig, bliver man automatisk tildelt en prøvedato.

Held og lykke med at blive buejæger!