Skudvinkler og anatomi

Den maksimalt anbefalede skudafstand er 20 meter

De anbefalede skudvinkler fremgår af nedenstående illustrationer, med trafiklysfarverne som indikation. Man bør holde sig indenfor de grønne vinkler, og bruge de gule vinkler som buffer for en evt. fejlvurdering. Ved jagt på de store vildtarter anbefales at begrænse skudvinklerne udelukkende til de grønne skudvinkler, og skudvinkler forfra frarådes pga. de kraftige forbensknogler, der gør det vanskeligt at opnå dobbelt lungeskud.

copyright © Foreningen af Danske Buejægere
copyright © Foreningen af Danske Buejægere
copyright © Foreningen af Danske Buejægere
copyright © Foreningen af Danske Buejægere
Skudvinkler og anatomi FADB figur 4 1
Copyright © Foreningen af Danske Buejægere

Skydestigen bør placeres 15 – 20 m. væk ift. hvor det forventes dyrene kommer for at sikre en vinkel med optimal mulighed for at opnå centralt hjerte-/lungeskud, og undgå træf i ryghvirvlen. Dyret skal være min. 9 m. fra stigen, hvis du sidder 5 m. oppe. Som tommelfingerregel kan man bruge ’min. afstand = 2 * stigens højde’. Nogle afstandsmålere viser vinklen til målet. For træf i det grønne felt, må vinklen maks. være 30 grader.

Skudvinkler og anatomi FADB figur 4
Copyright © Foreningen af Danske Buejægere

Anatomibilleder

Copyright © Dr. Bengt Röken

Billederne er fra dissektion af diverse vildtarter, venligst stillet til rådighed af Dr. Bengt Röken

Jagtbare vildtarter Danmark

Klik og følg link