Ingen hjortejagt i september

Del indlæg

Ingen hjortejagt i september

EU-bureaukrati forsinker ny bekendtgørelse

EU-regler gør, at den nye bekendtgørelse skal godkendes i EU, før den kan træde i kraft. Dette skyldes, at bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om våben og ammunition. De danske buejægere må derfor væbne sig med tålmodighed.

I pressemeddelelsen fra Miljøstyrelsen står:

I høringsperioden er Miljøstyrelsen blevet opmærksom på, at der er krav om, at bekendtgørelsen også skal notificeres både i forhold til et EU-direktiv og WTO´s TBT-aftale, før den kan træde i kraft. Notifikationen vil tage mindst tre måneder – muligvis mere.

”Vi ved, det er en skuffelse for mange buejægere, at de alligevel ikke kan komme ud med buen efter det store hjortevildt, når jagtsæsonen begynder den 1. september, sådan som vi havde stillet i udsigt,” siger kontorchef i Miljøstyrelsen Jens Skovager Østergaard.

”Som det ser ud nu, kan det desværre tidligst blive til december og muligvis først fra næste jagtsæson. Det kan jeg kun beklage, men i Miljøstyrelsen vil vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at få notifikationen gennemført så hurtigt som muligt.”

Læs hele pressemeddelelsen fra MST her

Der har været en stor interesse for den nye bekendtgørelse med i alt 8 høringssvar samt yderligere et par bemærkninger indsendt efter høringsfristen. Alle høringssvar er positive overfor buejagt på det store hjortevildt, og indeholder konstruktive forslag til ændringer af bekendtgørelsen.