Persondatapolitik

Introduktion
FADB er stærkt engageret i at håndtere persondata korrekt i forhold til gældende regler, herunder databeskyttelsesforordningen. Efterfølgende en beskrivelse af vores politik samt medlemmernes rettigheder i forhold til vores håndtering af deres persondata.

Indsamling af persondata
FABD indsamler alene persondata til foreningsbaserede formål. Der vil være tale om oplysninger som medlemmernes navn og postadresse, som anvendes til bl.a. kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamlinger eller andet relevant i forhold til foreningens organisering.

Kun nødvendige data indsamles
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger der skal sikre imod, at medlemmernes oplysninger behandles i strid med lovgivningen det være sig hændeligt eller ulovligt og omfatter misbrug af data, herunder bl.a. sletning, offentliggørelse af persondata.

Opdatering af data
Da vores service er afhængig af, at medlemmernes data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan sende en e-mail med oplysninger om fx adresseændring, navneændring eller lignende til: jeh@FADB.dk

Sletning af data
Vi opbevarer dine oplysningerne i det tidsrum, der er påkrævet i henhold til den gældende lovgivning, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Medlemmernes rettigheder
Som medlem har du visse rettigheder, som FADB som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde. 
Du kan kontakte FADB og få indsigt i, hvilke personoplysninger FADB behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Hvis du ønsker at dine personoplysninger bliver slettet eller at gøre indsigelse mod FADB’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte FADB på e-mail: jeh@fadb.dk

Kontaktoplysninger
Henvendelser vedrørende FADB’s håndtering af persondata kan ske til den af foreningen udpegede dataansvarlige (Foreningens kasserer):
Kasserer Jan-Ewald Hovmand
Delhovedvej 21
4654 Fakse Ladeplads
E-mail: jeh@fadb.dk