Seneste nyt

Invitation til årsmøde 2022

OBS: Ny, revideret indbydelse Regnskab for 2021 Vedlagte bilag: Vedtægter med forslag til ændringer, FADB’s værdigrundlag, FADB’s forretningsorden. Med venlig hilsen Kirsten Andersen formand Foreningen af Danske Buejægere Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, FADB’s ordinære generalforsamling 2022-08-27 Bestyrelsen har gennem DGI i samarbejde med foreningsrådgivere gennemarbejdet de eksisterende vedtægter og rettet uhensigtsmæssigheder og bestemmelser, der tillader misbrug. Bestyrelsen foreslår herefter... Læs mere

Nyhedsbrev – Årsmøde i FADB

Sommeren er endelig kommet og ferien er startet for mange – andre skal arbejde et par uger før det er deres tur til at nyde frihed og samvær med familie og venner. Bestyrelsen er glade for at vi nu kan udmelde dato for FADB’s Årsmøde med generalforsamling, som i år foregår på den middelalderlige Borreby Herreborg ved Skælskør. Her... Læs mere

Nyhedsbrev maj 2022

Bukkejagten er gået ind med intense oplevelser. Det er nu at vores træning af færdigheder og trimning af bue skal stå sin prøve – det er nu vinterens anstrengelser og vedligeholdelsesarbejde kommer til udtryk. Bukkejagt er enmandsjagt, hvor man måler sine færdigheder, til at overliste byttet, afskyde med sikkerhed for at træffe bukken, hvor man opdager sin dygtighed og... Læs mere

Dialogmøde med DJ

“Danmarks Jægerforbund og Foreningen af Danske Buejægere har haft et godt dialog møde.Der har det seneste stykke tid været følere frem og tilbage mellem DJ og FADB. Det har resulteret i, at Jørgen Vester og Orla Hansen fra Buepolitisk udvalg under DJ har inviteret Kirsten Andersen og Peter Bue Westh fra FADBs bestyrelse til dialog møde den 21. april... Læs mere

FADB takker nej til netværksmøde med DJ

Danmarks Jægerforbund har inviteret FADB til en sammenkomst med forskellige organisationer d. 7. april med et erklæret formål om at lave netværk. Invitationen indeholdt et program med to oplæg fra nøglepersoner med tilknytning til DJ og Vildtforvaltningsrådet med efterfølgende gruppearbejder i mindre grupper med udgangspunkt i de to oplæg.Vi har ikke fået at vide, hvem der kommer. Det fastlagte... Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag d. 17-01-2022

Bestyrelsesmøde mandag d. 17-01-2022 kl 19 over skype. Deltagere: Kirsten Andersen (KIA) Brian Due (BRD) Jørgen Tingkær (JOT) Peter Bue Westh (PBW) Jan-Ewald Hovmand (JEH) Birger Olsen (BIO) Afbud: Casper Bossen (CAB) Dagsorden: Siden sidst – bestyrelsen rundt Årsmøde JEH og PBW planlægger et møde på mulig lokation. Forslag: Martin Bjerge og BRD inviteres til at deltage i arbejdsgruppen... Læs mere

Nyhedbrev

Formanden tager hul på nyhedsbreve. Det er intentionen, at vi fortæller om det, der rør sig i forenings- og buejægerregi. Nyhedsbrevet kommer hvert kvartal. Medlemmer vil kunne abonnere på brevet ved at tilmelde sig nederst i højre kolonne på sitets forside. Det første nyhedsbrev følger her under. Læs mere

In Memoriam

Æresmedlem i Foreningen af Danske Buejægere, Lars Bjørn Thorup er ikke mere. Lars Thorup var med fra FADB´s spæde begyndelse. Efter jagtlovsændringerne i 1967 havde man en stiftende generalforsamling i Ry d. 25.02.1977 i Danske Buejægere og Instinktivskytter – i dag Foreningen af Danske Buejægere. FADB var hermed grundlagt. Lige fra starten markerede han sig med indsigt og gode... Læs mere