Tag - bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 7. januar 2024

Deltagere med stemmeret: Kirsten Andersen, Morten Kargo, Martin Bjerge Jensen, Rikke Nielsen, Bo NielsenDeltagere uden stemmeret: Jan-Ewald Hovmand, Birger Olsen Referat: Godkendelse af dagsordenGodkendt uden tilføjelser Orientering KontingentopkrævningOvergangen til, at FADB selv er dataleverandør, er gået uproblematisk.Før udsendelse af evt. rykkere, skal der tjekkes op på adresserne. De medlemmer vi har mailadresse på, sendes...

Referat af bestyrelsesmøde 28. okt. 2023

Deltagere med stemmeret: Kirsten Andersen, Morten Kargo, Rikke Nielsen, Bo NielsenDeltagere uden stemmeret: Jan-Ewald Hovmand, Jørgen Tingkær, Birger OlsenAfbud: Martin Bjerge Jensen Referat: Godkendelse af dagsordenGodkendt Gensidig orienteringNy side på hjemmesiden – Fun Facts – efter forslag fra et medlemOrientering om forsikringsforholdOrientering om lærebog og lærebogsportalOpfølgning på hvervekampagnenSamarbejde med Skovskolen – Martin har...

Referat af bestyrelsesmøde 27. aug. 2023

Teams-mødeDeltagere med stemmeret: Kirsten Andersen (KA), Morten Kargo (MK), Martin Bjerge (MB), Bo Nielsen (BN), Rikke Nielsen (RN)Deltagere uden stemmeret: Jan-Ewald Hovmand (JEH), Birger Olsen (BO) Godkendelse af dagsorden Godkendt Gensidig orientering Stort Hjortevildt. Bekendtgørelse udsat pga. EU skal notificeres. Der er indkommet 8 høringssvar indenfor tidsfristen, og yderligere et par stykker efter tidsfristen....

Referat af bestyrelsesmøde 04. juni 2023

Deltagere med stemmeret: Kirsten Andersen, Martin Bjerre, Rikke Nielsen, Bo Nielsen, Morten KargoDeltagere uden stemmeret: Jan Ewald Hovmand, Jørgen Tingkær, Birger Olsen Referat: Godkendelse af dagsordenGodkendt Gensidig orienteringMK orienterede om EBF møde, jf. referat på hjemmesidenMB orienterede om møde hos OTV med fokus på branding og udvikling.BO orienterede om muligheder for kaninjagt på...

Referat af bestyrelsesmøde 10. marts 2023

Deltagere med stemmeret: Kirsten Andersen, Bo Nielsen, Morten KargoDeltagere uden stemmeret: Birger Olsen, Rikke Nielsen Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt Gensidig orientering – og drøftelse Løst og fast – hvordan har vi det Det går godt. Der er meget arbejde. Vi modtager anerkendelse fra flere Alle restanter har fået rykker, og adresser er tjekket på degulesider. Årsmøde buejagttegnslærere Orientering...

Referat af bestyrelsesmøde 14. jan. 2023

Fremmødte: Jørgen Tingkær, Bo Nielsen, Kirsten AndersenFremmødte uden stemmeret: Morten Kargo, Rikke Nielsen, Birger OlsenAfbud: Martin Bjerge Jensen, Jan-Ewald Hovmand, Peter Bue Westh Godkendelse af dagsorden Godkendt med følgende tilføjelse: Modtaget ansøgning om støtte til dummy/konceptfilm, der skal kvalificere til at funde, teste og udvikle en færdig film om buejagt. Konstituering af bestyrelsen Jørgen Tingkær...