Referat af bestyrelsesmøde 10. marts 2023

Referat af bestyrelsesmøde 10. marts 2023

Deltagere med stemmeret: Kirsten Andersen, Bo Nielsen, Morten Kargo
Deltagere uden stemmeret: Birger Olsen, Rikke Nielsen

 1. Godkendelse af dagsorden
  • Dagsorden godkendt
 2. Gensidig orientering – og drøftelse
  • Løst og fast – hvordan har vi det
   • Det går godt. Der er meget arbejde.
   • Vi modtager anerkendelse fra flere
   • Alle restanter har fået rykker, og adresser er tjekket på degulesider.
  • Årsmøde buejagttegnslærere
   • Orientering jf. referat
  • Hjemmeside
   • Kører godt.
   • Ny hosting hos simply.com
   • Teorisiden integreret direkte på hovedsiden
  • EBF
   • EBF har fulgt hjortevildtundersøgelsen både i DK og Finland tæt
   • EBF har oversat den danske hjortevildtundersøgelse til engelsk og offentliggør den internationalt
  • MST – overdragelse af teoribog og deltagelse i arbejdsgruppe
   • FADB har modtaget forslag til kommissorium
   • FADB har sendt forslag til vilkår for overdragelse af rettighederne til teoribogen
   • Såfremt MST i sin væsentlighed accepterer FADB’s forslag til betingelser for overdragelse af rettigheder, har bestyrelsen godkendt det.
  • Møde med Niels Kanstrup om fremtidig indberetning af det store hjortevildt
   • Kirsten og Morten har deltaget i møde med Niels Kanstrup
   • Deltagelse fra DJ ved Lars Thune Andersen, Rikke Bruun Pedersen, og Morten Stochkendahl
   • God stemning.
   • Enighed om de overordnede konditioner for dataindsamling
   • Niels Kanstrup fremsender forslag til spørgeskema til DJ og FADB
  • Medlemskartotek/styring af kontingent betaling etc.
   • Alle restanter har fået rykker, og adresser er tjekket på degulesider.
 3. Opbevaring af FADB’s dyr, messeudstyr m.v.
  • Messeudstyret skal gennemgås for nødvendige reparationer
  • Aftalen om pasning af FADB’s 3D dyr fortsætter uændret
 4. GF/Årsmøde
  • diverse aftaler ang. forplejning på plads
  • styr på 3D bane til årsskydning
  • styr på præmier
  • invitation gennemgået
  • budget gennemgået
  • Indkaldelse sendes med posten, med info om yderligere oplysninger og tilmelding på hjemmeside
 5. Budget
  • Det afventes, at regnskabet kommer tilbage fra revisoren
 6. Vedtægtsjustering 3. behandling
  • Aspiranter kan indmelde sig gratis året ud. GDPR-reglerne forhindrer vi kan kontrollere hvem der er aspiranter. Hvordan løses det?
  • Der mangler konkret bestemmelse om stemmeret og valgbarhed.
   • Bestyrelsen foreslår at alle fremover er kontingentfri i indmeldelsesåret
   • Bestemmelser om stemmeret og valgbarhed tilføjes vedtægterne
   • forslag til vedtægtsændringer fremsættes på GF
 7. Punkter aftalt under pkt. 1
 8. Evt.

Referent
Morten Kargo

23.03.10 referat