Referat af bestyrelsesmøde 7. januar 2024

Del indlæg

Referat af bestyrelsesmøde 7. januar 2024

Deltagere med stemmeret: Kirsten Andersen, Morten Kargo, Martin Bjerge Jensen, Rikke Nielsen, Bo Nielsen
Deltagere uden stemmeret: Jan-Ewald Hovmand, Birger Olsen

Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt uden tilføjelser
 2. Orientering
  • Kontingentopkrævning
   Overgangen til, at FADB selv er dataleverandør, er gået uproblematisk.
   Før udsendelse af evt. rykkere, skal der tjekkes op på adresserne. De medlemmer vi har mailadresse på, sendes der betalingspåmindelse pr mail.
  • European Bowhunting Federation: generalforsamling 9. marts.
  • Alle buejægere har modtaget brev i e-Boks om indberetning af stort hjortevildt. Morten og Kirsten følger op ift. hvordan indberetningen fungerer.
  • Teknikaliteter ift. den nye bekendtgørelse.
  • Gensidig orientering
   • Martins deltagelse i Go’ Morgen Danmark, Kirstens deltagelse i P4 m.fl.Generel snak om hvordan kritik ang. buejagt på det store hjortevildt kan imødegås.
   • Årsmøde 12. – 14. april – Kirsten følger op på aftaler med Ryekol. Udvalget fra sidste år fortsætter.
 3. Retningslinjer for presse- og myndighedskontakt m.v.
  Vigtigt at vi afstemmer med hinanden i bestyrelsen
  Holde bolden på egen banehalvdel
  Kirsten skal med indover.
 4. Merchandise – se bilag
  Klister- og stofmærker er på beddingen
  Der bestilles 50 t-shirt i forskellige størrelser + 50 kasketter – Morten.
  Porto justeres til de nye posttakster
  Gennemgang af nuværende merchandise – de gamle kasketter er næsten er udsolgt, og fjernes fra shoppen.
 5. Lærebog, herunder evt. distribution af lærebog udover salg på egen webshop
  FADB har modtaget bevilling til professionel opsætning af bogen fra MST’s formidlingspulje. Disse midler er lagt oveni det, der allerede var afsat i budgettet til lærebogen. Det er således lykkedes at få lavet en superflot opsætning.
  Lærebogen er udgivet som e-bog på hjemmesiden. Den er registreret hos Copydan, ISBN og pligtindleveret til Det Kongelige Bibliotek. Det samme gøres med den trykte bog.
  Lokalforeninger tilbydes at sælge den trykte bog. Kirsten laver forslag til betingelser.
  Det forventes at den trykte bog kan medbringes til buejagtlærernes årsmøde i februar.
 6. Lokalforeninger og -grupper
  Hvordan støtter FADB bedst etablering af nye / eksisterende lokalforeninger og -grupper?
  Brainstorm. Vi arbejder videre med sagen. Kirsten kontakter nyopstartet gruppe på Lolland.
 7. Punkter aftalt under pkt. 1
  Ingen tilføjelser
 8. Evt.
  Snak om fremtidige arbejdsområder og planlægning af disse.

Referent
Morten Kargo

24.01.07-referat-b-moede-underskrevet.pdf