Referat af bestyrelsesmøde 14. jan. 2023

Referat af bestyrelsesmøde 14. jan. 2023

Fremmødte: Jørgen Tingkær, Bo Nielsen, Kirsten Andersen
Fremmødte uden stemmeret: Morten Kargo, Rikke Nielsen, Birger Olsen
Afbud: Martin Bjerge Jensen, Jan-Ewald Hovmand, Peter Bue Westh

 1. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt med følgende tilføjelse:
   • Modtaget ansøgning om støtte til dummy/konceptfilm, der skal kvalificere til at funde, teste og udvikle en færdig film om buejagt.
 2. Konstituering af bestyrelsen
  • Jørgen Tingkær trækker sig fra bestyrelsen. Morten Kargo indtræder i hans sted. Jørgen fortsætter som ressourceperson
  • Thomas Mortensen har trukket sig som suppleant af personlige årsager
 3. Bestyrelsesmail – ansvar for at besvare henvendelser
  • Man svarer, såfremt man kan med Cc: til bestyrelsen. Kirsten har det overordnede ansvar for, at henvendelser besvares.
 4. Nye ressourcepersoner
  • Morten kontakter et medlem, han tidligere har talt med
  • Kirsten kontakter et medlem, der har henvendt sig til hende i forlængelse af sidste nyhedsbrev
  • Thomas Andresen (Rikkes mand), Jørgen Tingkær
 5. Opdatering af kontaktlister
  • Relevante kontaktpersoner, interne som eksterne samles i en fil på OneDrive. Send oplysninger om disse til Morten, der laver en samlet oversigt.
 6. Gensidig orientering
  • Orientering om årsmøde, jf. referatet fra udvalget. Der sendes indkaldelse med posten med angivelse af tid og sted, samt frist for indsendelse af forslag, med henvisning til at læse nærmere på hjemmesiden
  • Himbula deltager i messen Jagt og udeliv 2023 i Aars.
  • Orientering om YouTube Kanal
 7. Vedtægtsjustering 2. behandling
  • Vedtægtsforslaget gennemgået og godkendt. Morten renskriver det endelige forslag til fremsættelse for generalforsamlingen
 8. Standardvedtægter lokalforeninger
  • Vedtægtsforslaget gennemgået og godkendt. Standardvedtægterne kan først godkendes endeligt efter generalforsamlingen, jf. juridisk rådgivning af Flemming Mølgaard, konsulent DGI
 9. Kanstrup et al rapporten
  • Kirsten skriver til Danmarks Jægerforbund og inviterer til en drøftelse, inden behandlingen i vildtforvaltningsrådet.
 10. Hjemmeside – så langt er vi
  • Information om hvor langt vi er. Drøftelse om tilretninger, jf. bilag.
  • Der tegnes serviceaftale med HDsign til vedligehold mv. af hjemmesiden.
  • Morten Kargo Redaktør på siden.
  • Kirsten og Rikke Forfatter.
  • Vi skal have et kursus i at redigere hjemmesiden.
 11. Medlemskartotek – mailadresser
  • Adresseændringer, herunder mailadresse mv. registreres af vores medlemsadministrator. Tydeliggørelse på hjemmesiden af hvem der skal kontaktes for adresseændring.
 12. Debatforum
  • Udsættes
 13. Medlemshvervning
  • Udsættes
 14. Punktere aftalt under pkt. 1
  • Da det er usikkerhed om, hvorvidt den færdige film vil gavne FADB, takker vi pænt nej.
 15. Evt.
  • Intet

Referent
Morten Kargo

23-01.14 referat b-møde – signed