Referat af bestyrelsesmøde 04. juni 2023

Del indlæg

Referat af bestyrelsesmøde 04. juni 2023

Deltagere med stemmeret: Kirsten Andersen, Martin Bjerre, Rikke Nielsen, Bo Nielsen, Morten Kargo
Deltagere uden stemmeret: Jan Ewald Hovmand, Jørgen Tingkær, Birger Olsen

Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Gensidig orientering
  MK orienterede om EBF møde, jf. referat på hjemmesiden
  MB orienterede om møde hos OTV med fokus på branding og udvikling.
  BO orienterede om muligheder for kaninjagt på Endelave
 3. Opdatering af arbejdsgrupper
  Grupper og ansvarlige opdateret.
 4. Beslutningsprocesser
  Hverdagsbeslutning kan træffes af formand + næstformand
  Organisatoriske beslutninger kan kun træffes af bestyrelsen. Det kan være nødvendigt at holde Teams-møde med kort varsel.
 5. Procedure for godkendelse af nye medlemmer
  Nye medlemmer godkendes på sidste bestyrelsesmøde før kontingentopkrævning bestilles hos Betalingsservice. Mødet afholdes senest medio november.
 6. Budgetopfølgning
  Gennemgået uden behov for tilretninger.
 7. Evaluering af årsmøde. Hvor skal det holdes næste gang?
  Gode omgivelser. God Stemning. Overvejelser om ændringer omkring forplejning.
  Årsmødet 2024 holdes i Ryekol. Dato forventes 19. – 21. april
 8. Modernisering af FADB – se bilag 1
  • Medlemmerne efterspørger kortbetaling og mobilepay (Mobilepay Online)
   Der indføres betaling med mobilepay og kort i webshoppen. MK beder René om at gå i gang med opsætning og aftale nærmere med JEH om det praktiske.
  • Administrativt set-up medlemskartotek m.v.
   Der oprettes gratis prøveperiode (30 dage) hos ForeningsAdministrator hvorefter det vurderes om der skal skiftes til nyt system. Ansvarlige MK, RN, JEH
   Mht. regnskabsfunktionen fortsætter vi med det eksisterende. Kasserer og revisor vurderer ifm. udarbejdelse af årsregnskab, om regnskabsprogrammet i ForeningsAdministrator kan bruges, eller vi skal fortsætte med Economics.
  • Kommunikation papirpost vs. Mail
   Der iværksættes en kampagne for mailadresser på de medlemmer hvis mailadresse vi ikke har, mhp. at undgå papirpost i fremtiden. Ansvarlige KA, MK, JEH
 9. Strategi og branding (følgende punkter er blot idéer til, hvad det kan indeholde)
  • overordnet strategi
  • indsatsområder
  • kommunikation
   • hjemmeside
   • sociale medier
   • nyhedsbreve
  • logo
  • merchandise – webshop
  • medlemshvervning
   Ifm. evt. ny merchandiselinje besluttes hvad der er til webshoppen og hvad er til ”give away”
   Fornyelse af logo – Arbejdsgruppe nedsat.
   Rikke opretter en FADB instagram
   Der skal aftales dato for seminar til grundig behandling af emnet.
 10. Lærebog – se bilag 2
  Oplægget godkendt.
  Birger og Morten skal til indledende møde med Skovskolen og Danmarks Jægerforbund og har modtaget et klart men begrænset mandat fra bestyrelsen.
 11. Punkter aftalt under pkt. 1
  Der er ikke tilføjet punkter
 12. Evt.
  intet

Referent Morten Kargo

23.06.04-referat-signed.pdf