Referat af bestyrelsesmøde 28. okt. 2023

Del indlæg

Referat af bestyrelsesmøde 28. okt. 2023

Deltagere med stemmeret: Kirsten Andersen, Morten Kargo, Rikke Nielsen, Bo Nielsen
Deltagere uden stemmeret: Jan-Ewald Hovmand, Jørgen Tingkær, Birger Olsen
Afbud: Martin Bjerge Jensen

Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Gensidig orientering
  Ny side på hjemmesiden – Fun Facts – efter forslag fra et medlem
  Orientering om forsikringsforhold
  Orientering om lærebog og lærebogsportal
  Opfølgning på hvervekampagnen
  Samarbejde med Skovskolen – Martin har lavet et kursus for de studerende på vildtforvalteruddannelsen
  Orientering om bekendtgørelsen vedr. det store hjortevildt
 3. Nye medlemmer i 2023 – gennemgang
  Der er tilgået 72 nye medlemmer. Jf. vedtægterne har bestyrelsen gennemgået indmeldelserne, der alle er godkendt.
 4. Modernisering af FADB
  MobilePay Online og MyShop er på plads
  Betalingsservice – opkrævning i det nye system er sat i værk. FADB er i den forbindelse selv blevet dataleverandør til Betalingsservice.
  Der skal oprettes link på hjemmeside med tilmelding til Betalingsservice.
  Morten (primus motor), Kirsten og Jan-Ewald ansvarlig for at udsende opkrævning via BS.
  Logo – logoforslag gennemgået. Primært logo – version 5, de 2 til højre
  Vi undersøger forskellige muligheder for tryk til t-shirt/skjorter, klistermærker og kuglepenn
  Morten beder René om opsætning på hjemmeside
  Kim Parking spørges om han vil komme med oplæg til merchandise
 5. Temadag 2024 – planlægning
  10. februar 2024
  Hvordan gør vi FADB medlemskab mere attraktivt?
  Hvordan laver vi bedst PR og får bredt kendskabet til FADB ud?
  Kommunikation med medlemmerne, herunder nyhedsbrev
  Etisk grundlag
  Kirsten laver oplæg til dagen
 6. Messe i Års 24. – 25. februar
  Kenneth Bendtsen har bestilt en stand til FADB
  Kirsten koordinerer og står for vagtplan
 7. Årsmøde buejagttegnslærere
  Første søndag i februar. Alle buejagtlærere samt MST inviteres.
  Oplæg omkring det nye læremateriale
 8. Punkter aftalt under pkt. 1
  intet
 9. Evt.
  Indledende drøftelser omkring 50 års jubilæet i 2027

referent Morten Kargo

uploads/23.10.28-referat-b-moede-underskrevet.pdf