FADB og DLS indgår samarbejde

Pressemeddelelse Foreningen af Danske Buejægere (FADB) og Dansk Land- og Strandjagt (DLS) indgår nu et samarbejde for at bevare den danske jagtmodel. Samarbejdet går i vid udstrækning ud på at bevare den danske jagtmodel baseret på jagttider som vi kender. Vi vil arbejde for mest mulig jagt til de danske jægere, samt arbejde på at der kommer jagttid på flest … Læs mere

Jagt med skarp od på flyvende vildt

Jeg læste med interesse en artikel på jaegerne.dk om to entusiastiske buejægere, der prøvede buejagt på flyvende vildt. De brugte, som loven og lærebogen foreskriver, fluflupile, i og med, at de brugte skarp od. Artiklen kan absolut anbefales. Men en passus, ’vi skød ikke lige op i luften’ fik mig til at tænke på det, der ikke blev sagt. Det … Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11-11-2021

Tid og sted:11.11.2021 kl 10, 5250 OdenseDeltagere:Kirsten Andersen KIAJørgen Tingkær JOTPeter Bue Westh PBWJan-Ewald Hovmand JEHAfbud:Brian Due BRDCasper Bossen CAB Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmødeGodkendt Godkendelsesprocedure for referater af bestyrelsesmøderDet vedtages, at referatet forsøges skrevet ’on the fly’ og godkendes som sidste punkt på mødet. Det må ikke sættes på hjemmesiden ikke-godkendt Årsmøde 2022 booking af sted – … Læs mere

Får vi buejagten på de store hjorte?

Det ser ikke for godt ud i rapporten om forsøget. Men efter FADB’s og DJ’s opfordringer til indberetning af afskydning har Naturstyrelsen faktisk modtaget 30 nye. Det går den rigtige vej! Indberet! Indberet! Indberet! Der mangler stadig bevis for, at vi kan gøre det lige så godt som riffeljægerne – bevis for hvor lang dyrene løber før de forender, om … Læs mere

Buejagt på de store hjortearter

Så kom rapporten om erfaringerne med buejagt på de store hjortearter. Skrevet af Niels Kanstrup og Christian Sonne fra Aarhus Universitet, Institut for Bioscience. Jeg kan kun opfordre til at læse rapporten. Rapportens konklusion giver et billede der ikke lover særlig godt for fremtiden på dette område, medmindre vi gør en særlig indsats og hele rapporten kalder på ideer til … Læs mere

Nogle lokalforeninger overvejer nedlæggelse, andre er i støbeskeen.

Bestyrelsen har modtaget et brev fra 3 lokalforeninger, der spørger til forhold om deres stilling, hvis de ikke ønsker fortsat at være under FADB. Den nye bestyrelse lægger vægt på de demokratiske spilleregler og opfatter sig som forpligtet af foreningens vedtægter. Det skal bemærkes, at en af vore absolutte topprioriteter er at støtte og facilitere de lokalforeninger, der er under … Læs mere