Godt nytår 2023

Del indlæg

Godt nytår 2023

Det har givet stor arbejdsro, at medlemmerne stemte ja til at fremtidssikre FADB, ved at de nye vedtægter blev vedtaget på GF. Endnu engang stor tak til alle jer der mødte op og støttede foreningen.

Bestyrelsen har fået mange tilkendegivelser efter GF, og mange er glade for måden GF blev afholdt, og vi kunne gennemføre at få de forskellige forslag igennem.

Her i slutningen af et turbulent FADB-år venter vi i skrivende stund fortsat på den afgørende rapport fra Niels Kanstrup. Får vi lov til at jage det store hjortevildt med buen? (Red.: Rapporten er kommet, og FADB’s kommentar kan læses her)

Bestyrelsen er i fuld gang med arbejdet i de forskellige projekter, som vi har meldt ud, vi ville tage hånd om.

  • Godkendelse af buejagttegnslæreraspiranter. Der er nu kontakt til Naturstyrelsen, og vi er ved at samle navne på de aspiranter, der ønskes godkendt i de forskellige FADB-lokalforeninger og lokalforeningerne i DJ, som FADB indsender til Naturstyrelsen. (Red.: aspiranterne er blevet godkendt som buejagttegnslærere)
  • Vi er i dialog med Naturstyrelsen om uddannelsen af buejagttegnslærerne i fremtiden. Vi forventer, at der bliver et møde om emnet i det nye år.
  • Hjemmesiden er under renovering, og vi har fundet en samarbejdspartner til dette projekt, René Høj – HDsign.
  • Vi planlægger Årsmøde til afholdelse i foråret, og har næsten styr på stedet, som i 2023 bliver i Jylland. Dato meldes ud i det nye år; hold øje med hjemmesiden www.fadb.dk
  • Der er god dialog med medlemmerne, og der opstår nye grupper rundt omkring; senest ”FADB Buejagt Sydsjælland”.
  • Medlemmerne er blevet inviteret til at deltage i at implementere de forslag, der kom på GF til at justere de nye vedtægter. Det lille udvalg, der har arbejdet, er færdigt og de nye vedtægter klar til næste GF, hvor justeringerne skal godkendes. I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på, at vedtægterne for lokalforeningerne som FADB stiller til rådighed, ikke passer sammen med de nye vedtægter, hvorfor vi arbejder med at skabe sammenhæng.
  • Vi håber fortsat på, at samarbejdet med DJ kan blive en mere naturlig del af begge foreningers aktiviteter, og at vi kan mødes med større åbenhed i lyset af at fremme buejagten.
  • Ved seneste GF blev der valgt gode kræfter ind i bestyrelsen, gamle kræfter, der har arbejdet for buejagten i en menneskealder, ser henimod at slippe tøjlerne og lade de nye og yngre bestyrelsesmedlemmer overtage. I den forbindelse har Rikke overtaget administrationen af medlemskartoteket, og kører i en periode parallelt sammen med Jan-Ewald, som videregiver sine erfaringer.

Bestyrelsen er meget glade for, at der er ressourcepersoner, der byder ind med deres arbejdskraft. Det betyder, at vi når længere omkring og når mere, at der kommer nye vinkler på vores arbejde, og nye tanker og ideer bringes op. Nye ressourcepersoner er altid velkomne, så har du tid og kræfter til at hjælpe, er du meget velkommen: ring eller skriv til os.

På GF blev det italesat af flere medlemmer, at FADB’s penge ønskes ud at arbejde til gavn for medlemmerne. Det er bestyrelsen helt enige i.

Bestyrelsen er optaget af efteruddannelse af buejægere. Vi kan altid blive dygtigere, lære nye ting og blive skarpere til at håndterer buen, forstå jagten og læse naturen.

Martin Bjerge Jensen, der er bestyrelsesmedlem, har udbudt Mentorkurser. Det vil sige kurser, hvor den enkelte buejæger får mulighed for at træne sine kompetencer og lære nyt i samarbejde med den erfarne jæger. Man kan se Martins kursusprogram på hans Facebookside.

Bestyrelsen har drøftet hvorvidt FADB kunne udbyde Martins Mentor kurser til de medlemmer der kunne være interesserede. At udbyde kurserne betyder at FADB betaler for det enkelte medlems deltagelse. Vi er foreløbig kommet frem til, at det kan vi ikke i lyset af, at Martin sidder i bestyrelsen. Det vil blive for sårbart for Martin og for bestyrelsen, og fokus kan komme på den dobbeltrolle, som Martin vil have ved et sådant arrangement.

Bestyrelsen anbefaler, at alle medlemmer uddanner sig, og vil anbefale Martin og andre udbydere på markedet, der laver relevante kurser til efteruddannelse af medlemmerne. Vi ønsker input og ideer til efteruddannelseskurser, og ret gerne henvendelse til bestyrelsen, hvis du selv vil afholde kursus.

Jeg vil endnu engang efterlyse ideer til, hvordan vi kommer ud til de medlemmer, der ikke er medlem af en gruppe eller en lokalforening – hvad efterspørger de? Kom gerne med ideer.

Til slut vil jeg ønske alle medlemmer og samarbejdspartnere et rigtigt godt nytår og tak for jeres støtte i 2022. Jeg håber 2023 vil bringe nye muligheder for Buejagten og for den enkelte buejæger.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Andersen, formand FADB