Nyhedsbrev

Del indlæg

Nyhedsbrev

Bukkejagten er godt i gang. Tak for alle beskrivelserne, som I har delt på Facebook. Det er netop jeres billeder og beskrivelser, der giver den gode dynamik i vores Facebook gruppe, og som gør det interessant at besøge den.

FADB er kommet på instagram: profil @fadb1977. Send gerne dine billeder med en lille beretning til rin@fadb.dk  eller tag os når du lægger buejagtsbilleder på din egen instagram.

Bekendtgørelsen om buejagt på det store hjortevildt er nu sendt i høring af Miljøstyrelsen, og er hermed godt på vej henimod, at vi kan forvente en lovliggørelse den 1.9.2023. Høringsperioden løber frem til den 1.august 2023.

Der er travlhed i FADB. Vi gennemgår og reviderer vores teoribogsmateriale, og har afholdt de indledende møder med vores samarbejdspartnere, og er nu godt på vej i processen henimod at kunne præsentere alle interesserede for et nyt opdateret materiale.

Er du aspirant eller kender andre, der påtænker at blive buejæger, opdateres datoerne for efterårets buejagtkurser løbende i kalenderen på FADB’s hjemmeside. Tilmelding sker direkte til lokalforeningerne.

God sommer til alle – træk og slip.

Kirsten Andersen
Formand