GODT NYTÅR 2022

Del indlæg

GODT NYTÅR 2022

Alle FADB-medlemmer og samarbejdspartnere ønskes et rigtig Godt Nytår, med håb om at 2022 bliver et år med større stabilitet i FADB, der kan danne grundlag for positiv udvikling og fremtidssikring af FADB.

For 4 måneder siden blev den siddende bestyrelse valgt – på en meget turbulent generalforsamling. Den demokratiske afstemning gav det bestående FADB mulighed for at fortsætte som en selvstændig forening.

Bestyrelsen har ikke ligget på den lade side i de 4 måneder, der er gået siden generalforsamlingen. Der har været meget at tage fat på og endnu mere venter på vores opmærksomhed.

At skabe mere stabilitet i FADB ser vi som et mål for 2022. Dette ser vi blandt andet ske ved, at de lokalforeninger – der via demokratisk afstemning blandt deres medlemmer – måske vælger andre græsgange. Herved håber vi, de kommer til at virke for buejagten i et regi, der skaber mening og udvikling.

Stabilitet skabes ved, at vi nu er i stand til at melde ud, hvad vi som bestyrelse vil lægge vægt på, og hvilke tilbud vi tilbyder det enkelte medlem.

FADB består af mange selvstændige buejægere, der ofte træner alene i baghaven, og som udøver deres jagt alene eller sammen med andre og måske ikke er forankret i en lokalforening.

Lokalforeningerne er blevet væsentlig færre i efteråret 2021. De – der er tilbage -styres af hårdtarbejdende frivillige, der ser god mening i at bevare en lille og stærk lokalforening og samtidig ser mening i at mødes med ligestillede i fællesskabet omkring buejagten. Både den selvstændige buejæger og lokalforeningen er vigtige for og velkomne i FADB.

Lokalforeningerne har en bestyrelse og en flok aktive medlemmer der arbejder for netop deres lokalforening – Den mulighed vil altid være tilstede i FADB. En ny måde at organisere sig på er på tegnebrættet, vi tænker, at man kan lave en lokalgruppe under FADB med en kontaktperson til hovedbestyrelsen – og i denne gruppe opnå praktiske fordele som f.eks. træningsfaciliteter.

Rigtig mange nyjægere erhverver buejagttegn – blandt andet fordi buejagt taler for en tættere kontakt til naturen og står som en bæredygtig og grøn jagtform. En jagtform, der taler til mange – også til modstandere af jagt generelt.

Med en grundig uddannelse, adgang til andre og mere erfarne buejægere og ikke mindst til professionel instruktion for den nyuddannede buejæger – styrkes den samlede buejagt.

FADB´s bestyrelse ønsker at kvalitetssikre uddannelsen af vores mange dygtige buejagttegnslærere, således at vi – når Miljøstyrelsen inden længe kommer med nye kvalitetskrav – kan sige: ” FADB’s buejagttegnslærere kan allerede leve op til kravene”.

FADB’s bestyrelse ønsker at samarbejder med alle, der er positive over for FADB, og som arbejder for at fremme buejagten og den samlede frie jagt i Danmark.

Når bestyrelsen indgår samarbejde med andre organisationer, lægger vi vægt på, at FADB fastholder sin selvstændighed, sin foreningskultur og sin egen økonomi. Samarbejdet skal altid kunne gavne foreningens medlemmer og den samlede buejagt.

Bestyrelsen er på FADB’s vegne gået i samarbejde med Dansk Land og Strandjagt, DLS – på disse betingelser, ligesom der – aktuelt arbejdes på samarbejde med Danmarks Gymnastik og Idrætsforbund, DGI. 

Sammen med DLS kan vi opnå jagtpolitiske fordele, og vi håber i dette samarbejde at få indflydelse på det samlede buejagtbillede i Danmark.

Samarbejdet med DGI vil give adgang til træningsfaciliteter på 3D baner og adgang til professionel skydeinstruktion, samt give bl.a. bestyrelsen og de enkelte lokalforeninger nye muligheder i forhold til forsikring, organisering og konsulent -bistand.

FADB´s vedtægter skal ændres både for den store forening og for lokalforeningerne – dette så vedtægterne bliver mere liberale og lever op til en moderne forening. Dette er vi i fuld gang med, med konsulentbistand fra DGI.

Det store hjortevildt har været på dagsorden i 2021, hvor fristen for prøveperioden blev forlænget med et år. FADB samarbejder med andre aktører om denne sag og deltager aktivt i at indsamle filmmateriale til de forskere, der står for at skulle dokumentere hvorvidt buejagten på de store hjorte kan gøres permanent.

Bestyrelsen har i december 2021 været klar til at besøge flere lokalforeninger; men desværre har Coronasituationen ændret denne mulighed. Så snart der er ro på Corona, håber vi – at de foreninger – der har lyst til at give en kop kaffe også har lyst til en snak om, hvad de aktuelt er optaget af, og hvad de ser, bestyrelsen skal tage fat på i 2022.

Gamle medlemmer melder sig ud, og nye kommer til – FADB er en forening for buejægere, der ønsker, at buejagten har brede rammer og udviklingsmuligheder i Danmark. Bestyrelsen håber på at kunne berige FADB’s medlemmer med bedre muligheder for at udøve deres jagt, og vi håber på, at den enkelte – der kan se fællesskabet som en styrke – vil medvirke til dette.

På bestyrelsens vegne

Ønskes Godt Nytår!

– til alle medlemmer og æresmedlemmer

– til alle de frivillige 

– til alle, der arbejder for buejagtens fremme i Danmark 

Træk og Slip! Kirsten Andersen, formand.