Buejagten 1

Del indlæg

Buejagten 1

Nyhedsbrevet – Buejagten – udkommer fire gange årligt og er FADBs officielle opdatering vedr. den politiske situation omkring buejagten i Danmark og andre relevante emner.

Unikke tider på godt og ondt
De sidste mange måneder har samfundet været meget påvirket af Covid-19 pandemien, således også bueprøver og undervisning. Det har virkelig været turbulente tider for både buejagttegnslærere, aspiranter og myndigheder, men vi har klaret det, og der er nu så småt ved at komme gang i det hele igen. I den forbindelse vil jeg benytte lejligheden til at rose vore dygtige undervisere og andre frivillige som i stabile såvel som ustadige tider gør, hvad de kan. Uden jer ildsjæle ville FADB ikke være en så velfungerende og levende forening, som den er. De resultater, vi gennem tiden har opnået for buejagtsagen, skyldes i høj grad jer. Tak for jeres vedholdende arbejde, store viden og høje energiniveau!

Selv om de tunge nyheder var flest, bød sommeren 2020 da også på gode nyheder, ikke mindst med revisionen af jagttegnsbekendtgørelsen, der bl.a. betød, at det ikke længere er nødvendigt at skulle bestå haglskydeprøven for at kunne gå op til buejagttegnsprøven. I FADB arbejder vi konstant på at få buen sidestillet med andre jagtvåben, hvilket denne ændring er et resultat af. De udvidede muligheder for regulering med buen, som revisionen af bekendtgørelsen om jagt og vildtforvaltning giver mulighed for, er ligeledes et skridt i den rigtige retning. Når det så er sagt, ja, så er der stadig mange mål, vi kan arbejde hen imod, men hvert skridt er en sejr, og vi pyrscher os stille og roligt nærmere målet.

Buejagten 1 Nyhedsbrev FADB FADB 18

Samarbejde under opsejling
I FADB har vi gennem de sidste par år arbejdet på at stable et udvidet samarbejde med Danmarks Jægerforbund på benene. Hvordan og hvor omfattende, samarbejdet skal være, er stadig ikke afklaret, men et sådant samarbejde vil udmønte sig i store fordele, ikke bare for FADB og DJ, men for buejagten i almindelighed. Vi har gennem mere end 25 år bevist, at vi kan ændre tingene med vores troværdighed og vedholdende arbejde, men der er ingen tvivl om, at buejagten rent politisk vil stå meget stærkt, hvis vore mangeårige erfaringer kombineres med DJ’s ”muskler”.

Også et muligt samarbejde med Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) er i støbeskeen. Et sådant samarbejde kan på det organisatoriske og forsikringsmæssige plan være en fordel for vores forening, for ikke at tale om de træningsfaciliteter DGI råder over.

Det er vigtigt for os, at vi som en relativt lille forening ikke drukner i samarbejdet med de to store organisationer, hvorfor vi også forhandler med forsigtighed og efter grundigt forarbejde. Forhandlingerne med DGI og DJ har desværre været bremset i en periode pga. Covid-19, men vi er så småt ved at få nogle møder sat i kalenderen igen.

Bedst mulig buejagt i Danmark
Alle der arbejder for buejagtens sag har selvfølgelig lov til at have egne holdninger – intet er rigtigt eller forkert – men når det så er sagt, mener jeg, at det er vigtigt, at vi samarbejder på tværs af forskellige organisationer og holdninger. Der er ingen grund til at grave skyttegrave, for når alt kommer til alt, vil vi jo det samme: Vi vil have så gode muligheder for at gå på buejagt i Danmark som muligt.

Afslutningsvis vil jeg blot ønske alle en god sensommer og et godt efterår, med håbet om at vi ses til generalforsamlingen d. 14. sept. i Stenlille.

Træk og slip
Næstformand i FADB, Jørgen Vester

Kommentar (1)

  • Morten Stochkendahl

    Tak for nyhedsbrev. Dejligt med løbende melding om hvordan arbejdet skrider frem og hvor fokus ligger. (også en lille test af om denne kommentar funktion virker nu?)
    Mvh
    Morten

    10. september 2020 at 22:24

Der kan ikke kommenteres