Author - Kirsten Andersen

Nyhedsbrev

Læs om buejagttegnskurser og årsmøde for buejagttegnslærere, det store hjortevildt og Vildtforvaltningsrådet, samarbejde med Miljøstyrelsen og Niels Kanstrup samt det kommende buejægertræf/årsmøde med generalforsamling. Forårsmåneden er lige startet, og alle steder kan vi se, at det går i retning af mere lys og varme. Med dette forår er der kommet mange...

Årsmøde for buejagttegnslærere

FADB har d. 12. feb. 2023 afholdt årsmøde for buejagttegnslærere, med deltagelse af buejagttegnslærere under DJ, FADB og freelancere Dagen startede efter velkomst ved Bjarne Olsen med kaffe, morgenbrød med ost og basser og sluttede 3 timer senere med sandwich. Så ud over det officielle program, var der også plads til...

Nyhedsbrev – Årsmøde i FADB

Sommeren er endelig kommet og ferien er startet for mange – andre skal arbejde et par uger før det er deres tur til at nyde frihed og samvær med familie og venner. Bestyrelsen er glade for at vi nu kan udmelde dato for FADB’s Årsmøde med generalforsamling, som i år foregår...

Nyhedsbrev maj 2022

Bukkejagten er gået ind med intense oplevelser. Det er nu at vores træning af færdigheder og trimning af bue skal stå sin prøve – det er nu vinterens anstrengelser og vedligeholdelsesarbejde kommer til udtryk. Bukkejagt er enmandsjagt, hvor man måler sine færdigheder, til at overliste byttet, afskyde med sikkerhed for at...

FADB takker nej til netværksmøde med DJ

Danmarks Jægerforbund har inviteret FADB til en sammenkomst med forskellige organisationer d. 7. april med et erklæret formål om at lave netværk. Invitationen indeholdt et program med to oplæg fra nøglepersoner med tilknytning til DJ og Vildtforvaltningsrådet med efterfølgende gruppearbejder i mindre grupper med udgangspunkt i de to oplæg.Vi har...

Nyhedsbrev

Formanden tager hul på nyhedsbreve. Det er intentionen, at vi fortæller om det, der rør sig i forenings- og buejægerregi. Nyhedsbrevet kommer hvert kvartal. Medlemmer vil kunne abonnere på brevet ved at tilmelde sig nederst i højre kolonne på sitets forside. Det første nyhedsbrev følger her under. Nyhedsbrev-marts-2022-2Download