Nyhedsbrev

Del indlæg

Nyhedsbrev

Læs om buejagttegnskurser og årsmøde for buejagttegnslærere, det store hjortevildt og Vildtforvaltningsrådet, samarbejde med Miljøstyrelsen og Niels Kanstrup samt det kommende buejægertræf/årsmøde med generalforsamling.

Nyhedsbrev FADB IMG 6350

Forårsmåneden er lige startet, og alle steder kan vi se, at det går i retning af mere lys og varme. Med dette forår er der kommet mange nye medlemmer i FADB – velkommen til alle.

Forår i FADB er ensbetydende med at der afvikles buejagttegnskurser og buejagttegnsprøver. Kurserne fremgår på vores hjemmeside og dato for prøverne kan ses på www.mst.dk.

Ved Årsmøde med Buejagttegnslærerne i Odense i midten af februar kunne vi orientere om nye tiltag på buejagttegnsfronten. Det helt nye er, at FADB er i dialog med MST om, at MST overtager vores teoribog, der bruges til uddannelse af buejægere. Vi kunne orientere om, at uddannelse til buejagttegnslærer i fremtiden bliver et forløb med en afsluttende eksamen, og vi takkede Bjarne Elkjær, som stopper efter han i mange år har været supervisor på undervisningsmaterialet.

Dialogen med MST er i fuld gang. Bestyrelsen har svaret på og kommenteret et kommissorium MST har udformet om overtagelsen af FADB’s teorimateriale. Svaret vil ende op i et eller flere møder, hvor de forslag som FADB har stillet til overtagelsen bliver drøftet. Såfremt drøftelserne med MST går i den retning som bestyrelsen ønsker, vil FADB fremadrettet deltage i et arbejdsudvalg under MST, hvor vi løbende sammen med andre interessenter vil redigere og tilpasse teoribogen efter gældende lovgivning.

Bestyrelsen har haft en travlt periode med at forberede og skrive til Vildtforvaltningsrådet, og resultatet af vores arbejde er der vist ingen, der er i tvivl om. Det er en stor sejr for bue-jagten, at vi er kommet så langt og nu venter på ministerens endelige afgørelse. Tak til alle der har medvirket i processen: Vildtforvaltningsrådet, buejægerne der flittigt har indberettet, schweisshundeførerne, andre organisationer og FADB’s dygtige medlemmer og støtter.

I forbindelse med Vildforvaltningsrådets indstilling til miljøministeren, har MST har bedt Niels Kanstrup om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan man over de næste 5 år på en hensigtsmæssig måde kan indberettet nedlagt stor hjortevildt. FADB sidder sammen med DJ i denne arbejdsgruppe.

FADB var meget heldige at få tildelt midler fra MST til at forny vores hjemmeside. Det er et flot resultat, som vi kan være stolte af. Har du ikke allerede besøgt den, er du meget velkommen. Og måske har du lyst til at tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du får det automatisk på mail.

Bestyrelsen ser frem til at byde alle medlemmer velkommen til Årsmøde, årsskydning og generalforsamling, som i år afholdes i Gammel Ry i Midtjylland, i det kuperede terræn tæt ved Himmelbjerget.

Vi har lejet en stor spejderhytte, Rye Koll, der ligger midt i et fantastisk område med små søer, skov og fine vidder. Her er gode muligheder for, at vi får opstillet en spændende skydebane til Årsskydningen, for at slå telt op, overnatte i shelter eller tage sin sovepose med ind på en af de to sovesale, hvor der er rigtig god plads. Sæt kryds i kalenderen d. 28. – 30. april 2023.

Nyhedsbrev FADB ryekol

Flere oplysninger, dagsorden til generalforsamlingen og tilmelding med videre sendes ud når vi nærmer os, har du allerede nu forslag der skal behandles på generalforsamlingen, så send dem gerne til bestyrelsen.

Et af bestyrelsens store arbejdspunkter er at medvirke til at skabe relevante efteruddannelses muligheder for den enkelte buejæger. Vi ved at de fleste træner og nyder godt af deres lokalforening og den erfaringsudveksling man kan indhente her. Til årsmødet vil der blive opstillet anatomiskiver med 3D-effekt og evt. anatomiske 3D dyr, med mulighed for træning af korrekt træf i forskellige skudvinkler. Lærebogen anviser at skudvinkler ikke må være skarpere end 45 grader, hvilket også er behandlet i forskellige artikler på FADB’s hjemmeside.

Til slut vil jeg sige tak til HIMBULA som repræsenterede FADB på Jagt og Outdoor messen i Års i år og tak til medlemmer og støtter for feedback til bestyrelsens arbejde.

Kirsten Andersen, formand FADB