Nyhedsbrev maj 2022

Del indlæg

Nyhedsbrev maj 2022

Bukkejagten er gået ind med intense oplevelser. Det er nu at vores træning af færdigheder og trimning af bue skal stå sin prøve – det er nu vinterens anstrengelser og vedligeholdelsesarbejde kommer til udtryk.

Bukkejagt er enmandsjagt, hvor man måler sine færdigheder, til at overliste byttet, afskyde med sikkerhed for at træffe bukken, hvor man opdager sin dygtighed og håber på held – vildt fascinerende periode i buejagtåret.

Jeg husker tydeligt min første buk, en lille spidsbuk, jeg som ny jæger, på et kursus i pürsch på Kalø, nedlagde med buen.

Jeg var den eneste buejæger på holdet blandt 8 riffeljægere, det var dengang at buejagt endnu ikke var særlig velset på Kalø, men det ser jo meget anderledes ud i dag.

Mentorordning

Som ny buejæger kan det være nyttigt med en mentor – en erfaren buejæger, der kan vise vejen, en som man kan lære af. Selv var jeg meget afhængig af en gammel erfaren buejæger, der blandt andet lærte mig at trimme buen, at styre mit åndedræt og ikke mindste kunsten at pürsche.

Hvis man er helt ny buejæger uden et reelt tilhørsforhold til en lokalforening eller en gruppe og gerne vil blive dygtigere, arbejder vi på at skabe rammer for læring både med tilbud om kursus, workshop og tilknytning til en ældre buejæger.

Vi tænker, at der skal være tilbud, således at den enkelte buejæger har mulighed for at lære de elementære færdigheder i blandt andet pürschens kunst.

Dialog med Jægerforbundet

Jeg og næstformanden i FADB har holdt møde med to repræsentanter for Buepolitisk udvalg i DJ. Et godt og positivt dialogmøde, hvor vi blev enige om at skabe en attache funktion.

Dette i lyset af at begge organisationer arbejder for at fremme buejagten og vi vil forsøge at være på forkant med reaktioner og udtalelser, hvis der opstår situationer der kan skade buejagten og vores jagtmuligheder – og om muligt samstemme udtalelser og handling. Vi har senest været i kontakt da drabsmanden i Norge, fik sin dom og DR igen lavede en overskrift, der relaterede til at han havde dræbt med bue og pil – hvilket jo ikke er tilfældet.

FADB er endvidere blevet inviteret til at deltage i DJ’s repræsentantskabsmøde midt i juni – hvilket vi har takket ja til.

Det store hjortevildt

Vi venter fortsat på afgørelse i forhold til det store hjortevildt – der er ikke meget nyt, men vi gør os alle tanker om i hvilken retning det kommer til at gå. Vi er ikke i tvivl om pilens evne til at dræbe, men vi ser divergensen i indberetningerne og det snævre materiale, der skal besluttes på.

Hjemmeside

I det daglige bestyrelsesarbejde bruger vi aktuelt tid på at forny FADB’s vedtægter og at hjemmesiden skal blive mere up to date og mere brugervenlig og tilgængelig – her søger vi aktuelt aktører der kan indgå i dette arbejde.

Vi forsøger stadig at få kontakt til Miljøstyrelsen, det er ikke helt let, vi har flere spørgsmål vi ønsker dialog om, blandt andet godkendelse af nye buejagttegnslærere, og dialog om at ændre indholdet i lærebogen samt opkvalificering af buejagtegnslærerne.

Nye buejægere

Der er fra vores buejagttegnskoordinater kommet et forslag om at lave en Buejagtens ABC – et materiale, der beskriver hele vejen fra man får ideen om at blive buejæger, til man er klar til sin første jagtoplevelse med buen – denne ide ligger lige for og det handler om at få det hele beskrevet.

Årsmødet

Inden længe vil du modtage en indbydelse til Årsmøde og generalforsamling som vi glæder os meget til at rulle ud. Kirsten Andersen, formand FADB.