Author - Jesper Johansen

Referat af bestyrelsesmøde 6. november 2016

Dele af bestyrelsen, har haft møde med Thomas Lindy Nissen ang en evt fremtidig position, som webredaktør for FADB. Emnet diskuteres og bestyrelsen, beslutter en prøve periode på 6 måneder, for Thomas, med en månedsydelse på 4.500kr. Forretningsforholdet bliver konsulent baseret. Jørgen beretter om hvorledes arbejdet går langsomt frem, til tider...

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 24. april 2016

Bestyrelsen konstituerer sig på følgene måde. Formand: Brian Liisborg Næstformand: Dennis Hausager Kasserer: Jan Ewald Sekretær: Jesper Johansen 1.supplant Jørgen Vester 2.supplant Tom Buxbom Bestyrelsen fastsætter næste års buejægertraf, til at blive afholdt d 7-9 april 2017. Bestyrelsen nedsætter til næste møde, lørdag d 13 august, gruppen til at planlægge årsmødet 2017. Ole står for...

Referat af generalforsamling 23. april 2016

Kim vælges som dirigent og byder velkommen. Dagsorden godkendes Brian fremlægger formandsberetning. Denne kan ses som bilag hertil. Carl Johan Mikkelsen: referater fra bestyrelsesmøder skal på hjemmesiden tidligere. Dette tages til efterretning. Der spørges til, om der evt. er kræfter i DJ, der modarbejder FADB- Dette mener bestyrelsen ikke og forklare...

Referat af bestyrelsesmøde 20. december 2015

Referatet for sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. Arbejdsopgaver i bestyrelsen bliver gennemgået, ansvar og deadline. NS er gået ind i opgaven vedr. stor vildt, FADB støtter med materiale og dokumentation. Løbene dialog mellem FADB og NS. Brian L og Dennis H arbejder fortsat på dette område. Buelærebogen diskuteres, der arbejdes på detaljerne for at...

Referat af bestyrelsesmøde 11. februar 2012

Til stede på mødet: Brian Lisborg, Jakob Sandbjerg, Jan Ewald, Jan Aagger, Steffen Jensen og Jesper Johansen Referat skrevet af Jesper Johansen Referat fra mødet skal på hjemmesiden, dog Reduceres til et beslutningsreferat. Steffen lægger status fra de forskellige udvalg på hjemmesiden.- ikke referater fra udvalgsmøderne Sponsergrej diskuteres og alle buer bør ligge på...

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2011

Ved indledning af møde trækker Jan Berg sig fra formandsposten og fratræder bestyrelsen helt ved mødes slutning. Ny rækkefølge i bestyrelsen blev følgende: Formand: Brian Lisborg Næstformand og sekretær: Jesper Johansen Kasseerer: Jan Ewal Medlem/ redaktør: Peter Fogh Medlem: Jan Aagger 1. Suppl: Jakob Sandbjerg Som projektleder, tilknyttes Steffen Jensen til...

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 30. maj 2011

Pa mødet blev følgene pladser valgt: Jan Berg - Formand Brian Lisborg - Næstformand Jan-Ewald Hovmand – Kasseerer Peter Fogh Rasmussen – Redaktør/medlem Jesper Johansen – Sekretær/1. Suppl. Jacob Sandberg – 2. Suppl. Efterfølgene blev understående emner diskuteret og enstemmigt besluttet. Der skal for fremtiden udarbejdes en bedre ” reklame” og indkaldelse...