Referat af bestyrelsesmøde 6. november 2016

Referat af bestyrelsesmøde 6. november 2016

 1. Dele af bestyrelsen, har haft møde med Thomas Lindy Nissen ang en evt fremtidig position, som
  webredaktør for FADB. Emnet diskuteres og bestyrelsen, beslutter en prøve periode på 6 måneder,
  for Thomas, med en månedsydelse på 4.500kr. Forretningsforholdet bliver konsulent baseret.
 2. Jørgen beretter om hvorledes arbejdet går langsomt frem, til tider stillestående. De involverede
  personer i projektet, er alle frivillige og ulønnede og dette er en stor medvirkede årsag, hvilket
  diskuteres i bestyrelsen. Thomas Lindy Nissen bliver nævnt i forhold til, at sætte materialet
  sammen og få færdigt gjort projektet, dog ingen forhånds budget godkendelse fra bestyrelsen.
  Jørgen fortsætter arbejdet og trykker personerne venligt på maven. Jørgen beretter, at FADB
  fortsat mangler undervisere til buekursuser med trim og lign. under FADB.
 3. Bestyrelsen fastsætter 2017’s buejægertræf til 7-9April. Jørgen Vester fremsætter forslag til GF om
  vedtægtsændring, der muliggøre flytning af GF og buejægertræf til september i fremtidige
  kalenderår.
 4. Dennis deltager ikke i mødet og Brian fremlægger emnet. DJ har stillet forslag om at lægge DJ’s og
  FADB’s års mesterskab sammen. Bestyrelsen diskuterer emnet positivet. Tom som tovholder,
  Dennis og Brian går videre med emnet sammen med DJ. Forventet tidsperiode for udarbejdelse af
  projektet- 1-2 år.
 5. Emnet udskydes til næste bestyrelsesmøde, grundet Dennis’s fravær.
 6. Udvalget arbejder forsat på flere forskellige fronter vedr emnet, og der foreligger en meget tæt
  kontakt mellem FADB, NS og DJ. Samarbejdet er positivt og flytter sig gradvist i den rigtige retning.
  FADB og DJ har fremsat forslag overfor vildforvaltningsrådet, ang ligestilles af udenlandske
  buejægere overfor danske. Dvs, at udenlandske buejægere skal kunne jage i Danmark, på et
  gæstejagttegn, ved aflæggelse af NBEF (National Bowhunter Education Foundation) prøve.
 7. Invitation på hjemmesiden og reklameplakat til lokalforeningerne, er under udarbejdelse af Jørgen
  Vester. Deadline for dette 31/12-16. Invitationen godkendes af bestyrelsen. FADB fremsender
  materialet til lokalforeningerne.
 8. Jf. punkt 2, går arbejdet desværre langsomt. Jørgen Vester prøver at finde bueundervisere til
  kurserne.
 9. Jan Ewald ændrer teksten på girokortene, fra ”Støt buejagten i Danmark” til ”Tilmeld dig FADB’s
  nyhedsbrev på www.fadb.dk”.