Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 30. maj 2011

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 30. maj 2011

Pa mødet blev følgene pladser valgt:

  • Jan Berg – Formand
  • Brian Lisborg – Næstformand
  • Jan-Ewald Hovmand – Kasseerer
  • Peter Fogh Rasmussen – Redaktør/medlem
  • Jesper Johansen – Sekretær/1. Suppl.
  • Jacob Sandberg – 2. Suppl.

Efterfølgene blev understående emner diskuteret og enstemmigt besluttet.

Der skal for fremtiden udarbejdes en bedre ” reklame” og indkaldelse til fadb´s GF der lægger mere vægt på en hyggelig weekend, som årets største arrangement og 3D runde, for at kunne tiltrække flere medlemmer til arrangementet. Peter står for denne.

Undertegenede Jesper Johansen skriver en opsummering af dette års fadb weekend til udgivelse i næste nummer af buejægeren.

Det blev diskuteret hvorvit det årlige lotteri i weekenden skal forsætte, og om det skal erstattes af en mere underholdende form for trickskydning, med pris for sluppet pil og præimer på højkant.

Der blev dernæst diskuteret PR udvalg, storvildts udvalg og redaktion. Det blev besluttet at hvert udvalg skal have en repræsentant fra bestyrelsen og ellers bestå af frivillige fra fadb´s lokalforeninger.

Brian Lisborg står som repræsentant for storvildts udvalg

Jan Aagger står som reprænsentant for PR udvalg i tæt samarbejde med peter og peter for redaktion.

Jan Berg står for overordnet indledende kontakt til lokalforeningerne  vedr. De nye udvalg.

Der blev forespurgt over for Bue-etisk råd, om de ville arbejde med spørgsmål vedr. Godkendelse af andre stumpe spidser end blunt til fulge og småvildt. Dette blev taget referat og vi glæder os til at høre nærmere i fremtiden.

Der blev til sidst diskuteret hjemmeside og mulighed for at ”hoste” lokalforeningernes hjemmesider.

Den generale mening var at fadb´s hjemmeside fungere ganske fint for nu og fortsætter uændret. Der blev ikke opnået enighed om noget vedr hostning af andre undersider.

Jesper Johansen
Sekretær