Referat af bestyrelsesmøde 11. februar 2012

Referat af bestyrelsesmøde 11. februar 2012

Til stede på mødet: Brian Lisborg, Jakob Sandbjerg, Jan Ewald, Jan Aagger, Steffen Jensen og Jesper Johansen

Referat skrevet af Jesper Johansen

Referat fra mødet skal på hjemmesiden, dog Reduceres til et beslutningsreferat.

Steffen lægger status fra de forskellige udvalg på hjemmesiden.- ikke referater fra udvalgsmøderne

Sponsergrej diskuteres og alle buer bør ligge på 40-50”

Hvis muligt, kører Steffen til GF i nordjyske buejægere for ”præsentation” af sig selv og fremlæggelse af FADB arbejde.

Landet rundt: Der berettes fra klubberne, Steffen fremlægger status fra storvildts udvalget.

Der diskuteres hvordan sponsergrej bliver fordelt i klubberne. Til at starte med, to buer til hver med div grej. Jesper fremlægger status fra PR udvalget.

Ændringer til lærebogen for buejagt diskuteres. Ordlyden ønskes ændret i vedtægterne således at yudo point og andre stumpe spidser kan blive lovlige.

Ændringer af foreningens vedtægter diskuteres og godkendes.
Sammensætning af bestyrelsen og udvalg efter næste GF diskuteres ligeledes.

Regnskab for stenlille vedrørene afholdelse af buekurser diskuteres. Jesper tager aktion på dette og vender tilbage når forholdene er afklaret.

Instruktør udvalget kigger på nye muligheder for lærebogen til kurserne i stedet for den trykte version der findes nu. Nye muligheder kunne være en ”net udgave”

Status og rapport fra pr udvalget udarbejdes ved næste pr møde, og gives herefter videre til bestyrelsen. Næste pr møde finder sted 2012.03.10

Fremover er det instruktør udvalget selv, der er ansvarlig for at indsende indberettelse af nye instruktøre til SNS, efter godkendelse fra bestyrelsen.

Forslag til nye FADB visitkort fremsættes. Dette godkendes og pr udvalget arbejder videre med dette.

”FADB på facebook” diskuteres og godkendes. Aagger påtager sig opgaven at starte projektet op. Mulighed for fast facebook webmaster diskuteres. Personen blev dog ikke udpeget. Der kigges på dette i fremtiden, efter en evaluering af projektet. Datoen er ikke fastsat.

Jesper johansen