Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2011

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2011

Ved indledning af møde trækker Jan Berg sig fra formandsposten og fratræder bestyrelsen helt ved mødes slutning.

Ny rækkefølge i bestyrelsen blev følgende:

  • Formand: Brian Lisborg
  • Næstformand og sekretær: Jesper Johansen
  • Kasseerer: Jan Ewal
  • Medlem/ redaktør: Peter Fogh
  • Medlem: Jan Aagger
  • 1. Suppl: Jakob Sandbjerg
  • Som projektleder, tilknyttes Steffen Jensen til bestyrelsen.

Efterfølgene diskuteres gamle og nye arbejdspunkter for bestyrelsen. Resultaterne for dette blev:

Steffen og brian arbejder videre med storvildt og tager kontakt til SNS ang dette emne samt forespørgelse på  jagtprøver om foråret til sublimant til efterårs prøverne.

Jan Ewald arbejder videre med en ny aftale ang opbevaring af fadb´s 3D dyr.

Steffen Jensen påtager sig at arbejde med opsætning af ny hjemmeside for fadb og opsigelse af den gamle.

Jesper Johansen giver opsummering af pr arbejde og arbejder videre med dette.

En opsummering af udvalgene under fadb, er følgene:

Stor vildt:
Formand: Steffen Jensen
Brian Lisborg, ”Jumbo” og Jakob Sandbjerg

Etisk:
Ingen formand.
Brian Lisborg, Niels Baldur, michael guldmann, Jakob Sandbjerg og Rasmus Rousing

Indstruktør:
Steffen Jensen fremsender liste efter næste møde

PR:
Formand: Jesper Johansen
PR udvalget bliver nedsat d. 9/9-2011 Jesper Johansen fremsender referat og liste derefter.

Undertegenede takker for et godt møde og takker samtidig Jan Berg for en god tid som formand.

Jesper Johansen