Tag - generalforsamling

Referat af generalforsamling 2024

Lørdag d. 13. april 2924 kl. 16.00Ryekol, Galgebakken 12, Gammel Ry, 8660 Ry Referat: Valg af dirigentBestyrelsen foreslår Peter Bue Westh, der blev valgt med applausKnud Viborg valgt som stemmetællerPeter Bue Westh konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt Dagsordenen godkendt Beretning ved formand Kirsten Andersen, se vedhæftede bilagFlemming Drejer – vil FADB også arbejde...

Referat af generalforsamling 2023

Generalforsamling Lørdag d. 29. april 2023 kl. 16.00Ryekol, Galgebakken 12, Gammel Ry, 8660 Ry Referat: Valg af dirigentBestyrelsen foreslår Flemming Mølgaard (FM). Flemming valgt som dirigentFM konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt jf. vedtægterne22 stemmeberettigede deltagere var mødt op Godkendelse af dagsordenForsamlingen godkendte dagsordenenFM foranledigede valg af 2 stemmetællere. BeretningKA fremlagde beretningen (vedhæftet)Kommentarer til beretningen:Jørgen Haller:...

Indkaldelse til genoptagelse af ordinær Generalforsamling 2022

Der indkaldes til ordinær generalforsamling d. 30. september 2022. Tilmelding er vigtigt da konferencecentret har regler for afvikling af møder og konferencer a.h.t. egne og myndighedskrav. FADB er vært med en forplejningspakke for de der er tilmeldt generalforsamlingen. Indkaldelse-til-genoptaget-GF-m-bilag-1Download FADB-regnskab-2021-1Download