Referat af bestyrelsesmøde 20. december 2015

Referat af bestyrelsesmøde 20. december 2015

Referatet for sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

Arbejdsopgaver i bestyrelsen bliver gennemgået, ansvar og deadline.

NS er gået ind i opgaven vedr. stor vildt, FADB støtter med materiale og dokumentation. Løbene dialog mellem FADB og NS. Brian L og Dennis H arbejder fortsat på dette område.

Buelærebogen diskuteres, der arbejdes på detaljerne for at lægge den på hjemmesiden. Der er visse udfordringer ang. overdragelse fra trykkeriet. Der arbejdes fortsat på dette.

Muligheden for at flytte datoen for FADB weekenden diskuteres. Ser gerne flyttet til august måned af hensyn til årets skydning og klubskydninger. Brian L fremsætter forslaget til næste GF.

Ny menu til GF bliver fremlagt, detaljer diskuteres ang. GF.

Kim Parking bliver forslået som dirigent til GF. Brian L kontakter Kim.

Jesper og Ole står for opsætning af bane til skydning. Hjælpere til dette findes senere, når tiden nærmere sig. Jesper står for dette. Baldur bliver kontaktet.

Hunde bliver tilladt til FADB weekenden, dog kun udenfor og ejer står til ansvar for efterladenskaber og andet.

Der er enighed i bestyrelsen om at åbne FADB´s FB gruppe for offentligheden. Claus Bo og Jesper står for detaljerne. Der tages kontakt til Jan Aagger.

Jan E står for valg til næste GF. Hvem er på valg? Sammensætning af bestyrelsen?

Antal møder for bestyrelsen for året 2016: Der er bred enighed om 4stk, det ene ligger i forbindelse med GF.

Der foreslås et halvårs møde over en weekend hvor bestyrelsen har tid til at diskutere, vende div emner og andet.

Hjemmeside for FADB bliver lanceret 2015.12.21 til midnat af Claus Bo.

Formanden opsiger samarbejdet asap med Morten der har stået for hjemmesiden.

Jesper arbejder på muligheden for ”XX” som ghost writer for FADB. Første opgave ville være at lave en artikel om Peter Fogh og hans arbejde for FADB/ hans buejægerliv. Skal med i sidste udgave af bladet. Derfor skal dette laves asap.

Peter Fogh skal selvfølgelig have en kniv- Jan E står for dette.

Sekretær for FADB
Jesper Johansen