Referat af bestyrelsesmøde 28. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde 28. februar 2015

 1. Der er fuld enighed i bestyrelsen om at optage Himmerlands buelaug i fadb. Dennis tager op og deltager i deres kommende GF.
 2. JV kontakter Claus-Bo med henblik på undervisnings materiale. Bogen vil blive lagt på fadb´s hjemmeside som PDF i fremtiden. JV står som tovholder.
 3. SJ går videre med at undersøge om FADB/DJ kan afholde bueprøverne fremover efter samme princip som riffelprøverne”.
 4. SJ gemmengik de nye ændringerne i Bekendtgørelsen om jagttegn, herunder den nye prøveskive.
 5. Der blev vendt en større snak ved mødet, BL og SJ går videre med forsikrings spørgsmål vedr åbne skydninger. Bestyrelsen afventer BL og SJ.
 6. JJ udarb. General rejsebeskrivelse ”ud af landet” til videre godkendelse. FB fungere fint med mindre ”episoder”. Køre videre med JA som tovholder. ”Omstrukturering” af bladet bliver sat som punkt til fadb GF. Evt opretning af redaktion hvor midlerne vil blive tilført, flere ting, vedr dette, bliver tilføjet og diskuteret inden GF.
 7. Skydninger med DJ, blandet succes, flere mener vi ikke var klar, med samarbejdet fortsætter og bliver stadig bedre. 2 klasser, compound og traditionel er ved at blive planlagt. Der arbejdes på fælles PR materiale. Der bliver trykt nye visitkort, fadb betaler. Der bliver delt mange kort ud og det betragtes som en succes. SJ søre for trykning af nye kort. De nye prøve skriver burde være klar om en uges tid. FADB og DJ samarbejder ligeledes om udstillinger og fælles PR. Samarbejdet fungerer ikke optimalt, dette indrømmes, men der arbejdes videre på at udvikle det. Økonomisk skal det være ligeværdigt mellem buefolk og ”haglbøsse” folk, når man snakker udstillinger. BL har taget et møde med Claus fra DJ og vendt flere ting vedr fadb. BL mener der sker flere ting politisk i fremtiden. Flere møder bliver taget i fremtiden.
 8. OM står for kontakt og levering af 4 nye dyr til vores skydebane. OM er ansvarlig for opsætning af banen. BL og JA ar ansvarlig for resultatlisten af skydningen, samt skydekort. SJ spørg Larsen om han vil være diagent. JJ står for referat af GF. JE står for stemmesedler og lotteri.                                           Alle bestyrelsesmedlemmer møder om torsdagen. Der skal indkøbes væske syd for grænsen. JV kontakter PF og laver invitation til bladet. SJ snakker med tom ang ”skyde maskine”
 9. Indkaldelse til generalforsamling blev gennemgået.
 10. Regnskabet blev gennemgået og videresendt til generalforsamlingen.
 11. Regnskabet blev vendt og diskuteret. Økonomien virker fin og sund.

Jesper Johansen