Vildtforvaltningsrådet mødes i dag om buejagt på det store hjortevildt.

Del indlæg

Vildtforvaltningsrådet mødes i dag om buejagt på det store hjortevildt.

I dag beslutter vildtforvaltningsrådet, hvilken indstilling de vil give til ministeren om buejagt på det store hjortevildt.

I FADB’s bestyrelse har vi de sidste uger arbejdet intenst med gennemgang af Kanstrups rapport, og afsendt et brev til VFR om hvordan FADB ser rapporten, med henvisning til de væsentligste pointer i rapporten.

Læs brevet her

Vi er forsigtigt optimistiske fordi:

  • Rapporten afklarer, at buejagt er ligeså effektivt som riffeljagt, når blot man rammer plet.
  • Den finske undersøgelse der sammenligner buejagt og riffeljagt direkte 1:1 afklarer, at der ikke er forskel på hverken flugtafstand eller anskydningsfrekvensen.
  • Vi gennem vore kontakter ved, at der er flere i VFR, der er positivt stemt overfor buejagt på de store, og også finder, at Kanstrup rapporten underbygger, det er fuldt dyreværnsmæssigt forsvarligt.