Årsmøde for buejagtkursuslærere – 2024

Del indlæg

Årsmøde for buejagtkursuslærere – 2024

Referat af Årsmøde for buejagttegnslærere den 4.2.2024 i Randers.

Til mødet er inviteret alle buejagtegnslærere, der er godkendt af MST til at undervise buejagtegnsaspiranter.

FADB bød på morgenmad og kaffe og sandwich og sodavand – tak til Randers folkene for husly.

Til stede: Thomas Kirkebæk, Peter Juelsgaard, Preben Juel, Jørgen Haller, Bjarne Olsen, Bo Nielsen, Poul Østerby, Michael Olesen, Per V Lund, Bjarke Larsen, Sandor Marcus Hestbæk, Morten Kargo, Birger Olsen og Kirsten Andersen.

Afbud fra: Frederik Nielsen, Morten Stochkendahl, Karsten Jensen, Jan Bertelsen, Asger Sloth, Martin Burmeister, Anders Larsen MST.

Referent: Kirsten Andersen

Dagsorden:

Der refereres under hvert punkt i den fremsendte dagsorden.

1.Velkomst med rundstykker og kaffe – Bjarne

2.MST vil være repræsenteret – nyheder fra denne verden.

Sandor har ordet:

Hilsen fra Anders Larsen MST – der havde andre gøremål i dag.

Uddannelse buejagttegnslærerne. Miljøstyrelsen udarbejder en instruks, der kommer til at ligge til grund for godkendelsen af dem, der i fremtiden måtte ønske at tilbyde uddannelsen til buejagttegnslærer. Lever man op til kriterierne i instruksen, – så kan man blive godkendt af Miljøstyrelsen og udbyde uddannelsen. Man forventer dette effektueret sandsynligvis fra 2025.

Sandor forventer, at det kun er de nye instruktører, der skal til uddannelse – men en opdaterings runde vil finde sted – i en eller anden form.

Stabilisator til buen: En orientering om de drøftelser der aktuelt finder sted i styrelserne. Essensen – gå til bueprøven med den bue, du vil gå på jagt med. Opfordringen er, undgå for meget udstyr på buen, så det ikke bliver for vanskeligt. En stabilisator på 35cm på buen til prøven er tilladt.

Krav til pil og od til regulering af vaskebjørn og mårhund – der er forskelle i kravene til henholdsvis jagt og regulering, som skal rettes. – Fint at FADB har gjort opmærksom på det. Det bliver rettet på sigt.

FADB’s forespørgsel i MST om udlevering af lister, om hvem der er godkendt som buejagttegnslærer, kunne ikke lade sig gøre pga. politiets regler om udlevering af lister til personer, der har adgang til våben. Listen skulle anvendes til at sikre at alle buejagttegnslærere blev inviteret til dette Årsmøde.

Buejagtegnsprøven. Der er en lille stigning i dem der dumper til prøverne – nogle dumper på almene spørgsmål fra jagtprøven – Sandor mener ikke, at der er noget, buejagtegnslærerne kan gøre bedre i denne sammenhæng.

Multiple test – på FADB’s teori spørgeskema der ligger på nettet – efterlyses. Således at man kan se hvordan folk klarer testen og på hvilke områder buejagttegnslærere evt. skal sætte ind. FADB ser på det.

Bjarne har deltaget i webinar med MST om brug af Jæger ID i stedet for cpr. nummer ifm. buejagttegnsprøven. Det handler om buejagtegnslærernes overholdelse af GDPR reglerne. Hvis det bliver Jæger ID man kan registrere under, bliver det også lettere at håndtere skandinaviske deltagere.

 Indberetningssystemet af det store hjortevildt. Folk der er fritaget for Mit ID skaber store vanskeligheder for MST – Derfor skal disse personer have hjælp – så der opfordres til at vi alle hjælper dem.

3.Præsentation af det nye ’FADB teorimateriale – kommentarer og spørgsmål.

Årsmøde for buejagtkursuslærere - 2024 FADB bed70ddf fc11 4e97 88a4 02b4835e38c1

Orientering om FADB’s nye teorimateriale: Anders Larsen MST henvendte sig for ca. et år siden til FADB, om at MST var interesseret i at der skulle laves nyt teorimateriale til buejagtegnsprøven. MST ville gerne overtage FADB’s materiale. Efter en drøftelse om dette blev bestyrelsen enige med Anders Larsen om, at vi ville beholde vores materiale og modernisere det.

Den færdige bog ligger nu på nettet og teoribogen kan købes på vores hjemmeside.

Alle buejagttegnslærerne får på dette møde udleveret en gratis bog. Og der er mulighed for at tage en stak bøger med til salg på buejagttegnskurserne.

Bogen er udelukkende fremstillet af frivillig arbejdskraft, Morten Kargo fra bestyrelsen har været tovholder og redaktør støttet af kræfter fra FADB’s medlemmer og folk udefra.  Tak til alle der har deltaget og bidraget.

Teorimaterialet på hjemmesiden. Forslag: Fod pr. sekund laves om til meter i sekundet? Kan man skrive formlen i toppen af omregningssiden? (hjemmesiden er opdateret)

Morten opfordrer til, at hvis der opdages nye ting i lovgivningen eller andre forandringer, er vi glade for jeres henvendelse om dette, så vi kan få det rettet.

Morten gennemgår en lille del af det nye materiale.

Gruppe til at revidere det PowerPoint som anvendes til undervisning nedsættes – denne grupper arbejder selvstændigt, men kan række ud efter sekretariatshjælp hos bestyrelsen.

4.Buejagttegnslærerne har ordet, om hvad der rør sig og hvad der efterspørges hos den enkelte – udveksling af erfaringer, nye ideer.

Midtjyske: Der sker rigtig meget – det som falder tydeligt ud aktuelt er, at folk ved alt for lidt om deres bue og dens opbygning – Bo betegner det som noget skræmmende.

Ide – David Hauge laver meget fine introkurser til kommende buejægere og kommer gerne ud i lokalforeningerne og holder kurser. Overvejer man at lave et eller flere kurser, der henvender sig til alle buejægere – vil FADB meget gerne reklamere for det. Det nævnes, at når der laves arrangementer, hvor det koster penge for den enkelte, er interessen stor. Folk vil gerne lære nyt.

Der er en del buejægere over hele landet, der har taget Danmarks Jægerforbunds jagtbueinstruktør uddannelse. Jørgen Haller foreslår, at foreningerne trækker på disse instruktører. Det er folk, der er meget interesseret i både den tekniske del, skydning og formidling.

Nordjyske: Stort fremmøde til klubaftner – motiverer meget for at få folk til at komme. Flere langbuer og recurve buer kommer til træning. Langbuer er en større udfordring. Større fremmøde om sommeren hvor 3D banen er åben.

Vestjyske: Buejagttegnslærerene holder kontakt med aspiranterne efter kurset via mail opfølgning. Små hold der modtager undervisning betyder bedre kontakt til den enkelte. Hjælp til nyt udstyr. Det sociale aspekt skal ikke undervurderes i denne sammenhæng.

Randers: Der sker ikke så meget lige nu. Tanker om at gøre klubaftnerne mere spændende. Randers demonstrere et træningsudstyr, hvor bordtennis bolde ved hjælp af en ventilator pustes op i luften og hænger her på luftsøjlen og bliver et noget vanskeligt punkt at ramme med pilen, et godt træningselement.

Sandor kommenterer – klubmedlemmerne opnår ikke relevant træning, når de ikke kommer i klubberne.

Ide: Træningskalender a la årsforløb for nye buejægere, undervisning over året for reelt at blive dygtig til håndtering af buen. Tilbud om ny viden.

Man skal være opmærksom på, at det kan være svært at komme ind i en lokalklub som ny buejæger. En lokalklubs ”gamle garde” kan virke skræmmende og måske sammenspist.

Ide: Vælg en fra den ”gamle garde”, en person, der har ansvaret for de nye på klubaftner – så nyjægerne kommer igen og igen og føler sig trygge.

Det er ildsjælene der bygger lokalforeningerne op, og det er deres frivillige indsats, der har stor betydning også for at få flere med til træning.

Ide: Interessant at undersøge hvorfor folk holder med at være buejægere. Vi arbejder med ideen. Udarbejde et spørgeskema og give det til dem der holder og andre der udvælges.

Midtsjællandske: Ser tendens til, at der er ønsker om korte medlemskaber af foreningen for at få her og nu hjælp. Bjarne kan se om folk vil buejagten og om de mener det alvorligt eller bare har overfladisk tilgang.

Har lavet en lille klub med medlemmer under bueskydning Danmark – da der har været interesse for dette. Disse medlemmer er meget dedikerede bueskydning og konkurrence.

Erfaring: Man må ikke modtage penge forud for kurser. Udfordring for midtsjællandske der har været i drøftelse med Mobilepay om dette.

Arrangeret en formiddag hvor man hjælper medlemmer med at trimme buen. OBS på at det ikke er alle, man kan hjælpe/redde. De vil uanset hvilke støtte de får have vanskeligheder til prøven. Der er forskel på at skyde og træne – man skal over et vis antal af afskudte pile for at kalde det træning og arbejde med en eller få specielle træningsområder. Skydning er når man møder op og skyder en pil uden at evaluere det man laver.

Morten pointerer at måden man tager imod nye buejægere på er altafgørende.

6.Eventuelt

7.En sandwich og en vand at køre hjem på.