Det store hjortevildt – processen fremadrettet

Del indlæg

Det store hjortevildt – processen fremadrettet

Flere har efterspurgt hvad sker der nu, når vildtforvaltningsrådet har nikket ja til jagten på det store hjortevildt. FADB har undersøgt sagen og har fået følgende oplysninger:

Vildtforvaltningsrådet sender deres indstilling til Miljøministeren, som udarbejder selve bekendtgørelsen. Her skal vi glædes over, at det er et enigt VFR som indstiller, at der tillades buejagt på det store hjortevildt. Derefter sendes bekendtgørelsen til høring hos en lang række interessenter. F.eks. landbrugsorganisationer og andre organisationer, foreninger og råd.Det var samme proces da forsøgsordningen blev sat i gang.

Høringsparterne sender deres kommentarer retur og ved indsigelser sendes disse til fornyet kommentar. Er de hørte parter positiv stemt for bekendtgørelsen, underskrives den efterfølgende af ministeren og offentliggøres derefter i Statstidende. Bekendtgørelsen behandles ikke i Folketinget, men administrativt af det enkelte ministerium, og har samme retskraft som en lov. Tidshorisonten kan være ca. 3 – 6 måneder. Man kan finde information om høringen, herunder hvornår den er publiceret og svarfrist via dette link: Høringsoversigt – Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

Træk og slip fra formanden