Tag - adaptiv vildtforvaltning

Adaptiv vildtforvaltning

Leder af Formand Kirsten Andersen I FADB’s værdigrundlag står der bl.a.: FADB ønsker at promovere buejagt som en grøn jagtform, der i balance med naturen høster af overskuddet uden at true de naturlige bestande. Det handler om bæredygtighed ud fra de gamle dyder – som blandt andet indeholdt, at hver gang tre...