Pressemeddelelse: Stor sejr for buejagten i udsigt

Del indlæg

Pressemeddelelse: Stor sejr for buejagten i udsigt

Foreningen af Danske Buejægere har svært ved at få armene ned, med udsigt til buejagt på då-, sika- og kronvildt. Vildtforvaltningsrådet har på baggrund af en videnskabelig rapport, indstillet til miljøminister Magnus Heunicke, at buejagt på større hjortevildt legaliseres.

Foreningen af Danske Buejægere (FADB) har fulgt forsøgsperioden med buejagt på de store hjortearter tæt, og arbejdet intenst med ”Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 257 2022, Aarhus Universitet EFFEKTIVITET AF BUEJAGT – EN OPFØLGENDE UNDERSØGELSE” der udkom kort før jul. Rapporten ligger til grund for Vildtforvaltningsrådets behandling af og indstilling om permanent lovliggørelse af buejagt på det store hjortevildt.

Bestyrelsen i FADB har forud for behandlingen i Vildtforvaltningsrådet gennemlæst rapporten grundigt, og på baggrund heraf udarbejdet en skrivelse til rådet, hvor rapportens ret tydelige konklusioner om buejagtens effektivitet fremhæves, men også rapportens kritikpunkter blev imødegået. Dette bl.a. ved at FADB gennem sine gode internationale forbindelser blev opmærksom på, at et tilsvarende finsk studie var lige på trapperne med de første resultater, der kunne understøtte den danske evaluering. Således udsendte FADB samme dag som de finske resultater udkom meddelelse om dette, og kunne lade disse data indgå i henvendelsen til Vildtforvaltningsrådet. Posteren fra det finske studie viser entydigt, at buejagt er lige så effektivt som riffeljagt.

En finsk undersøgelse, der udkom kort før Vildtforvaltningsrådet skulle tage stilling til spørgsmålet om buejagt på det store hjortevildt konkluderer, at buejagt er lige så effektivt som riffeljagt.

Pressemeddelelse: Stor sejr for buejagten i udsigt FADB Fadb Anettes hjort

Formanden for FADB Kirsten Andersen udtaler:

”Det er et stort skridt for buejagten Vildtforvaltningsrådet har indstillet positivt til Miljøministeren. Jeg vil sammenligne det med den gang buejægerne fik jagten på råvildt. Jeg har været meget spændt på den seneste rapport, der kom efter forsøgsperioden og den var over alt forventning en stor sejr for buejagten. FADB’s bestyrelse har i mange år arbejdet med dette tema parallelt med andre interessenter og med fælles hjælp og indsats ser det meget positivt ud for buejagten fremover. Det kan jeg kun glæde mig over. Det stiller også krav til os som forening og vi har det seneste år arbejdet med at skabe tilbud til efteruddannelse og træning af den enkelte buejæger – og det bliver spændende at sætte det i gang.”

FADB kan ikke alene tage æren for, at buejagt på det store hjortevildt formentlig legaliseres. Derfor skal lyde en stor tak til de danske buejægere og schweisshundeførere for at bidrage med data til den undersøgelse, der danner basis for Vildtforvaltningsrådets indstilling. Yderligere skal lyde en tak til Vildforvaltningsrådets medlemmer, der professionelt har behandlet emnet fordomsfrit og seriøst, herunder en særlig tak til buejagtens nærmeste venner Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund.

Fakta om buejagt: Buejagt er en stille jagtform. At trække og slippe en pil med bue, er næsten lydløst. Det er samtidig en jagtform der kræver meget træning og uddannelse, stor tålmodighed og kærlighed til naturen. Som buejæger skal man have vildtet ind på helt kort afstand. Vildtet skal være rolig, tryg og uvidende om buejægerens tilstedeværelse, da man ikke kan skyde med pil på et dyr, der har opdaget jægeren, eller som på anden vis er opskræmt. Derfor bestræber buejægeren sig på at færdes uopdaget i naturen. Samtidig er buejagt en bæredygtig jagtform, der grundet buejagtens karakter har et relativt lille udtag af vildtbestanden. Det betyder bl.a., at når man går på buejagt er man alene, sidder i mange timer og venter på byttet, og i de fleste tilfælde går man hjem kun med en fantastisk naturoplevelse i rygsækken.

Jagt med bue og pil i Danmark har sin oprindelse for 8.000-10.000 år siden, hvor stenaldermanden med sin primitive bue gik på jagt på ikke kun råvildt, men også urokser der kunne veje op mod 1 ton dvs. 4 gange så meget som de største kronhjorte. I nyere tid kom buejagten til Danmark efter første verdenskrig i 1920’erne og 30’erne, hvor personer fra de højere samfundslag med tilstrækkelige jordbesiddelser og gode vildtbestande tog jagtformen til sig, men i 1967 blev buejagt forbudt. Siden 1982 har det været muligt under forskellige dispensations- og forsøgsordninger at gå på buejagt i Danmark, og i 2004 blev buejagt på små- og råvildt lovligt.

/FADB/