Årsmøde for buejagttegnslærere

Del indlæg

Årsmøde for buejagttegnslærere

FADB har d. 12. feb. 2023 afholdt årsmøde for buejagttegnslærere, med deltagelse af buejagttegnslærere under DJ, FADB og freelancere

Dagen startede efter velkomst ved Bjarne Olsen med kaffe, morgenbrød med ost og basser og sluttede 3 timer senere med sandwich. Så ud over det officielle program, var der også plads til en sludder og lidt hygge.

Referat:

Kirsten orienterede om samarbejdet med MST.

Årsmøde for buejagttegnslærere FADB Foto 4 Buejagttegnslaererne Aarsmoede 2023 1

Der er nye tanker/planer om uddannelse af buejagttegnslærer. Planen er at uddannelsen af buejagttegnslærere bliver sat fri, så alle interessenter kan byde ind og kan udbyde uddannelsen – ligesom den almindelige jagttegnslæreruddannelse for et eksempel kan erhverves i AMU-center Nordjylland med kursus 2x3dage. Buejagttegnslæreuddannelsen forventes at få en varighed på 3 dage.

Der er således tale om at uddannelsen lægges ud på det frie marked og kommer til at konkurrere på pris og kvalitet. Aktuelt arbejder MST på at beskrive hvad man skal kunne for at blive jagttegnslærer, og der nævnes blandt andet buejagterfaring, materiale kendskab, at kunne lave en undervisningsplan og kendskab til grundlæggende undervisningspædagogik.

Miljøstyrelsen er opmærksom på, at der fortsat er ensartethed på uddannelsens udformning og indhold, hvorfor man ønsker at alle udbydere tager udgangspunkt i den samme teori. I den forbindelse er FADB i dialog med MST om FADB’s teoribog, der aktuelt benyttes alle steder. Pointen for MST er blandt andet, at det af hensyn til spørgsmålene i buejagttegnsprøven er vigtigt, at der er tages udgangspunkt i det samme teorimateriale, uanset hvor aspiranten har gennemgået uddannelsen.

Buejagttegnslærernes kommentarer til orienteringen:

  • 3 dages uddannelse er meget at tage ud af kalenderen kan noget gøres virtuelt?
  • Hele prispolitikken på uddannelse, prøver m.v, kan risikere at stikke helt af.
  • Stor betydning at prøverne ikke centraliseres, men at prøver kan fastholdes lokalt, det giver den enkelte aspirant mulighed for et tilhørsforhold til et fællesskab, det gør afstandene mindre for den enkelte aspirant, og det fastholder arbejdspladser og aktivitet i nærområderne.
  • Stort ønske om at prøverne i større udstrækning kan holdes lokalt – lokalforeningerne vil gerne stille alt klar for prøvesagkyndig.
  • Stort ønske om at prøverne i fremtiden kan afvikles om lørdagen – ligesom riffelprøverne.


Andre kommentarer:

  • Kan man(MST) forestille sig at Buejagttegnslærerne, efter de har gennemgået buejagttegnslæreruddannelse, kunne være eksaminatorer for et eksempel i en anden lokalforening? – som man ser det foregår ved riffeltegnsprøverne?
  • Der drøftes anatomiskiverne og om det var en ide at anvende dem i uddannelsen? Ligesom der drøftes om der skal indgå tårn i og under uddannelsen /prøven. Der drøftes også om der til prøverne kunne være to ekstra mål til det store hjortevildt.
  • Der drøftes ideer til hvordan udbytte indberetningerne kunne foregår i fremtiden, hvis indberetningsskemaet kom i e-Boks og der igen indførtes en rubrik i skemaet hvor man kunne krydse af ”bue skudt”, var det muligt at lave lette statistikker ift. den dokumentation, vi forventer der kommer når/hvis jagt på det store hjortevildt godkendes.
  • Der italesættes hvad ”At følge buejagten på det store hjortevildt tæt” betyder ift. at VF skriver det i deres indstilling til Miljøministeren?


Haller orienterer om udenlandske buejagttegns-aspiranter Jævnfør kontakt til MST. Hvis man ikke har fast bopæl i DK skal man søge om et gæstejagttegn. I f.t hvor langt man er henne i kalenderen, kan udenlandske aspiranter ikke nå at komme til prøve i foråret 23, idet deadline for ansøgning er 15.03.23, men de kan nå det til efteråret. Når man har fået et gæstejagttegn kan det fiktive Jæger Id bruges til at indstille aspiranten til buejagtprøven. Det fiktive jæger id kan også anvendes til generhvervelse.

I forhold til tidligere år, så har MST bestemt at prøverne ikke må ligge tidligere end 1. april (mail 15. feb)

Bjarne Olsen orienterede om et møde med MST, hvor man blandt andet drøftede den træghed der er i at få behandlet indstillinger til prøverne og den modstand der kan være hos aspiranterne til at udleverer deres cpr. nummer til buejagttegnslærerne. Her havde Bjarne foreslået at man brugte Jæger Id som jo står på vores jagttegn.

Undervisningsdelen. Der ytres ønske om at e-bogen kan komme i et pdf format og allerhelst i et rigtig bogformat.

Bjarne Elkjær stopper og hans afløser efterlyses – Morten Kargo kan blive en mulighed. Bjarne Elkær takkes for sin indsats og store arbejde med en gave og en tale fra Bjarne Olsen.

Årsmøde for buejagttegnslærere FADB Foto 1Buejagttegnslaerere 2023 2

Bjarne Olsen takker Bjarne Elkjær, for at have passet lærebogsmaterialet gennem mange år som supervisor. Elkjær modtog et gavekort på 1000 kr. som tak, da han har tidligere fået en kniv.

Nyt fra lokalforeningerne
Det ser godt ud alle steder. Der er ca. tilmeldt 86 aspiranter til undervisning i foråret fordelt over alle undervisningsstederne. Der opfordres til at man, når man har kursister, uddeler reklame materiale fra både FADB og DJ til de nye aspiranter.

Referent
Kirsten Andersen.