Referat bestyrelsesmøde 9. juni 2021

Del indlæg

Referat bestyrelsesmøde 9. juni 2021

Den 9. juni afholdte FADB’s bestyrelses møde – her er referatet.

Dagsorden
Bestyrelsesmøde FADB onsdag den 9. juni 2021
Jørgen Vester indkalder til Teams møde kl. 19.00

1:
Plan for generalforsamling. Gennemgang af tidsplan og dato m.m.
2:
Tidsplan for årsmøde og gennemgang.
3:
Afvikling af FADB-midler og proces omkring dette.
4:
Vedtægter i forhold til medlemskaber.
5:
Evt.

Referat:

Deltagere:
Lasse Skov Kristensen, Brian Lisborg, Jan-Ewald Hovmand, Orla Hansen og Jørgen Vester.

Referat:
Thomas Lindy Nissen

1:
Indkaldelse til generalforsamling udseendes i uge 28.
Indkaldelse sendes pr. brev fra posthus med kvittering, annonceres på hjemmeside og i nyhedsmail.

Tilmeldingsfrist til generalforsamling sættes til 15. august – således kan der klargøres stemmesedler, ligesom stemmeret (altså betalt kontingent) kan kontrolleres på forhånd.

2:
Tom Buxbom ringer rundt til sponsorer.

Thomas Lindy skriver en artikel, der teaser for årsmødet.

Generalforsamling skal starte lørdag 28.08.2021 kl. 16.00

Lasse Skov Kristensen laver småjusteringer i forhold til program og indkaldelse til GF.

3:
Lasse Skov Kristensen gennemgik de vedtægtsmæssige forhold i forbindelse med en mulig opløsning af FADB. Herefter gennemgik han praktikken for afviklingen.
Bestyrelsen er således oplyst om, hvorledes en evt. nedlæggelse af foreningen gennemføres i overensstemmelse med vedtægterne både juridisk og praktisk.

Processen er som følger:
Hvis fusionen vedtages på den ordinære generalforsamling, afholdes den ekstraordinære GF i umiddelbar forlængelse heraf.
Bliver opløsningen godkendt på den ekstraordinære GF, skal der udarbejdes et afsluttende regnskab og indkaldes til en afsluttende GF.
På den afsluttende GF kan medlemmerne diskutere, hvilke forslag der får midler.
Midlerne afvikles over en 3-årige periode.
Afslutningsvis afleveres en beretning over hvad midlerne er anvendt til.

Skulle det vise sig, at der ikke findes brug for midlerne eller frivillige, der vil tage ansvar for dette, kan midlerne betales tilbage til medlemmerne.

4
Har man ikke betalt kontingent, er man udmeldt.
Betaler man kontingent inden GF, har man stemmeret.

Der kan kun stemmes på GF ved personligt fremmøde.

5:
Intet under evt.