Referat af bestyrelsesmøde 11. marts 2024

Del indlæg

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts 2024

Deltagere med stemmeret: Kirsten Andersen, Bo Nielsen, Jan-Ewald Hovmand, Martin Bjerge, Morten Kargo
Deltagere uden stemmeret: Birger Olsen

Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Konstituering af bestyrelse
  Rikke går på barselsorlov og 1. suppleant Jan-Ewald indtræder i hendes sted
 3. Orientering
  • Kontingentopkrævning. Der skal træffes beslutning om dato for sletning af restanter.
   De der er i restance pr. 1. april slettes som medlem
  • Gensidig orientering
   Jan-Ewald – det går godt for foreningen
   Kirsten er inviteret til og deltager i jagtens dag 9. april hos DJ
 4. Årsmøde og GF
  • Dirigent – Kirsten arbejder med opgaven
  • Kandidater på valg – Martin, Bo og Morten
  • Stemmeret for ny-indmeldte jf. vedtægterne.
  • Praktiske aftaler – hvem gør hvad?
   Kirsten og Birger sørger for bestilling af mad
   Baneopstilling fredag kl. 10.00 – Jørgen og Dawn, Tommy, Bo, Birger og Kirsten
   Præmier – Kirsten og Birger
   Skydesedler + stemmekort – Morten
   Parole – Martin
   Oprydning – Kirsten + Susanne køkken, de øvrige tager banen ned.
   Birger orienterer politiet om arrangementet
   Kirsten afhenter nøgle
  • Tilmelding årsmøde senest 5. april – påmindelse FB
 5. Regnskab og budgetforslag – v. Jan-Ewald
  Godkendt af bestyrelsen til indstilling for generalforsamlingen
 6. Vedtægtsændring – Forslag om familiemedlemskab
  Se bilag.
  Stemmeret og valgbarhed – ethvert betalende ordinært medlem
  Forslaget indstilles til GF
 7. Beretning – emner der skal med
  Kirsten noterede emner og udformer beretningen
 8. Punkter aftalt under pkt. 1
  Intet
 9. Evt.
  Buejægernetværk
  Fremtidig opbevaring af messeudstyr. Birger undersøger nærmere

Referent
Morten Kargo

24.03.11 referat – underskrevet