Godt Nytår – med tak for det forgangne!

Del indlæg

Godt Nytår – med tak for det forgangne!

Godt Nytår – med tak for det forgangne! FADB Godt nytår2016 blev året, hvor vi tog et stort skridt ind i fremtiden, idet vi gik fra at bruge resurser på et tidskrævende klubblad i papirform til digital nyhedsinfo på hjemmesiden.
Efter en lidt langsom start er vi endelig kommet i hus med en velfungerende konstellation i form af en webmaster, en redaktør og en masser engagerede medlemmer.
Der bliver nu også rystet godt op i lokalforeningerne, så vi kan få fat i de mange spændende og interessante historier, artikler, tests og hvad der ellers fifles med derude i det ganske land.

2016 blev også året hvor vi erkendte/besluttede at ændre vore årlige generalforsamling til et Buejægertræf.

Det forgangne år blev også, hvor der for alvor blev taget fat på arbejdet henimod, at gøre de store hjortevildtarter i Danmark lovlige til jagt med bue og pil. Det ser ud til, at 2017 gemmer på spændende overraskelser. Læs opsummering af Vildforvaltningsrådet møder om emnet her: www.fadb.dk/buejagt-paa-store-hjortevildt

Med håbet om at alle buejægere og deres familier har haft en glædelig jul, ønsker bestyrelsen for FADB alle Godt Nytår – med håbet om et snarligt møde i Ribe til Buejægertræf!

Brian Lisborg, formand FADB