Får vi buejagten på de store hjorte?

Del indlæg

Får vi buejagten på de store hjorte?

Det ser ikke for godt ud i rapporten om forsøget. Men efter FADB’s og DJ’s opfordringer til indberetning af afskydning har Naturstyrelsen faktisk modtaget 30 nye. Det går den rigtige vej!

Indberet! Indberet! Indberet!

Der mangler stadig bevis for, at vi kan gøre det lige så godt som riffeljægerne – bevis for hvor lang dyrene løber før de forender, om der er forskel på hjortevildtet stressniveau når de skydes med riffel og når de skydes med bue.

Det acceptable er jo riffelskud i hjerte-lungeregionen. Kan vi gøre det lige så godt eller bedre?

Derfor: Bliv ved med at indberette og indberet det, du ikke allerede har indberettet!

Har du tilkaldt schweisshund

Har du for resten tilkaldt schweisshund til påskudt større hjortevildt i forsøgsperioden i 2018-19-20-21 og ikke været klar over, at du også selv skulle indberette, så vil Miljøstyrelsen stadig gerne have et udfyldt skema. Find det påhttps://mst.dk/friluftsliv/jagt/om-at-gaa-paa-jagt/buejagt/

Har du brug for vejledning, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Det er meget vigtigt, at de forsinkede oplysninger indgår i undersøgelsen. Også dem, der stammer fra 2018 -19 -20.

Video af buejagt

Det bedste bevis er videomateriale samt forskellige videnskabelige forsøg som Miljøstyrelsen aktuelt arbejder med at beskrive, hvorefter der vælges løsningsmodeller.

Har du videooptagelser af buejagt, nye som gamle? Skuddet, skudtegn, træfpunkt, flugten, det forendte dyr? Så vil vi meget gerne have en kopi af dit materiale – så vil det indgå i undersøgelsen, der skal fremlægges for ministeren i efteråret 2022.

Video af bueskudt stort hjortevildt er interessant, men også videomateriale af skud til råvildt er relevant.

FADB samarbejder med Miljøstyrelsen og DJ om at få samlet dokumentation

Det vil blandt andet hjælpe med at bevise, om vildtet stresses mindre ved buejagt, selvom flugtlængden måske er større.

Ring til Kirsten Andersen 31545487 eller Peter Bue Westh 40111401 og aftal at sende videomaterialet.

Træk og slip fra bestyrelsen i FADB

2021-11-14/PBW