Regulering med buen – det må du!

Del indlæg

Regulering med buen – det må du!

Indtil for et par år siden, var det ikke muligt at anvende buen til nogen form for regulering. I dag har vi – om ikke i udbredt grad – så dog mulighed for det i nogle tilfælde. Men hvornår må buen bruges til regulering, på hvilke arter og hvordan gives der tilladelse til det? Vi skaber her et overblik.

Regulering med buen indføres
Med revisionen af bekendtgørelse om vildtskader af 27. juni 2018 fik Naturstyrelsen jævnfør §29 stk. 1, mulighed for at tillade regulering med bue. Indtil da havde dette blot stået på FADBs liste over forslag til forbedringer for buejagten.

Allerhelst ser FADB, at buen hurtigst sidestilles med jagtlovens øvrige våben, men ønsket ser ud til at blive indløst lidt skridt for skridt.

Med nævnte revision blev der som udgangspunkt givet mulighed for, at buen visse steder kan anvendes som supplement til brug af krudtvåben, men ikke i stedet for disse. Det kunne være i forbindelse med regulering på f.eks. kirkegårde, hvor det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at affyre en riffel eller et haglvåben, og hvor buen af hensyn til fremtoning over for besøgende ligeledes vil være at foretrække.

Ansøgning sker, som ved al regulering, der kræver tilladelse, elektronisk i VILREG systemet, hvor der er adgang via: http://mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-vildt/
I vinduet Situation og metoder vælges Art XX i andre situationer, hvorefter der i tekstfeltet under Naturstyrelsen kan endvidere, hvis særlige grunde i øvrigt taler herfor, give tilladelse til regulering i andre situationer. Hvis du i listen har valgt “Andre situationer” beskrives den relevante situation her: skriv at der ønskes at anvende bue ved reguleringen.

Mårhund efter tilladelse
I juni 2019 blev det muligt for buejægere – via revirets ejer eller forpagter – at søge om dispensation til at regulere mårhunden under anden jagt eller om natten. Ansøgningen indsendes også her via: https://mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-vildt/

Regulering uden forudgående ansøgning
Senest blev der – da den reviderede vildtskadebekendtgørelse trådte i kraft 1. juli i år – givet yderligere mulighed for regulering med buen. Med revideringen blev det muligt at regulerer nogle arter uden krav om forudgående ansøgning, idet man åbnede op for, at mårhund og vaskebjørn kan reguleres med buen i forbindelse med bukkejagt.

Så hvad må du?
1.
Du kan efter ansøgning anvende buen til regulering visse steder som supplement til brug af krudtvåben, men ikke i stedet for disse.
2.
Regulerer mårhund om natten efter godkendt ansøgning.
3.
Regulerer mårhund og vaskebjørn uden forudgående tilladelse i forbindelse med bukkejagt.

Regulering med buen – det må du! Regulering med bue FADB Mårhund 1